Wij zijn hier voor jou

PTSS Politie

Onze missie is het vergroten van bewustwording over PTSS binnen de politie gemeenschap en het bieden van juridische hulp bij het claimen van schadevergoeding bij PTSS. Heb je last van PTSS? Weet dat je bij ons terecht kunt voor juridische ondersteuning. Schakel altijd een letselschade advocaat in.

PTSS

Wij claimen uw schade bij

PTSS politie

Politieagenten zijn vaak de eerste die reageren op traumatische gebeurtenissen. Ze worden voortdurend blootgesteld aan gevaar, stress en trauma’s op het werk, en dit kan een serieuze tol eisen op hun geestelijke gezondheid. In feite hebben politieagenten meer kans op PTSS dan burgers. Deze aandoening kan leiden tot een breed scala aan symptomen, waaronder flashbacks, opdringerige gedachten, emotionele gevoelloosheid en sociaal isolement. Helaas zoeken veel agenten geen hulp voor hun PTSS omdat ze bang zijn gestigmatiseerd te worden. Als u een politieagent bent die worstelt met PTSS, weet dan dat u niet alleen bent. Er zijn middelen voor u beschikbaar en u kunt hulp krijgen.

Wat is PTSS?

Posttraumatische stress-stoornis, of PTSS, is een aandoening die kan ontstaan nadat iemand een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt of er getuige van is geweest. Hoewel elke traumatische gebeurtenis PTSS kan veroorzaken, zijn blootstelling aan geweld en dood veel voorkomende triggers. Voor politieagenten is het risico op het ontwikkelen van PTSS hoog. Zij worden voortdurend blootgesteld aan geweld en dood, en moeten vaak de nasleep van misdaden verwerken. Dit kan leiden tot gevoelens van angst, schuld, isolement en angst.

PTSS kan optreden na een ervaring of gebeurtenis die zo schokkend is dat het lichaam geen normale reactie kan geven. Dit kan variëren van een ernstig ongeluk tot een simpele gebeurtenis als het zien van een dierlijk lichaam. Omdat PTSS relatief vaak voorkomt bij politieagenten, wordt de term ‘posttraumatische stressstoornis’ (PTSS) ook wel gebruikt.

Hoewel PTSS een bekende term is, is er nog een andere vorm van PTSS die niet zo bekend is. Dit type wordt complexe PTSS genoemd, en het is specifiek voor mensen die langdurig of herhaaldelijk aan traumatische gebeurtenissen zijn blootgesteld. Mensen met complexe PTSS kunnen meer symptomen hebben dan mensen met gewone PTSS, zoals dissociatie, geheugen fragmentatie, en schuld- of schaamtegevoelens. Zij kunnen ook moeite hebben met het reguleren van hun emoties, en problemen hebben met intimiteit en zelfidentiteit. Als u een agent bent die deze symptomen heeft ervaren, is het belangrijk om hulp te zoeken. Er zijn veel behandelingen beschikbaar die u kunnen helpen uw leven weer op de rails te krijgen.

Er zijn een aantal dingen die u kunt doen om je PTSS onder controle te krijgen. Ten eerste is het belangrijk om gezonde copingmechanismen te vinden en daaraan vast te houden. Dit kan van alles zijn, van schrijven in een dagboek tot sporten of mediteren. Ten tweede, probeer een steunpunt van familie of vrienden op te bouwen waarmee u over uw ervaringen kunt praten. Het kan heel nuttig zijn om iemand te hebben met wie u kunt praten die begrijpt wat je doormaakt. Ten slotte, zorg ervoor dat u genoeg rust en ontspanning krijgt. Als u zich gestrest of overweldigd voelt, neem dan wat tijd voor uzelf om te ontspannen en te tot rust te komen.

Er is geen pasklaar antwoord voor de behandeling van PTSS. Wat voor de ene persoon werkt, werkt misschien niet voor de andere. Enkele veel voorkomende behandelingsopties zijn medicatie, therapie en zelfzorg. Medicatie kan helpen om stemmingen te reguleren en symptomen van PTSS te verlichten. Het is echter belangrijk op te merken dat medicatie niet de enige vorm van behandeling mag zijn. Therapie is een vitaal onderdeel van het herstel van PTSS. Het kan mensen helpen hun symptomen te begrijpen en met hun toestand om te gaan. Zelfzorg is ook een belangrijk onderdeel van de behandeling. Dit kan zaken inhouden als lichaamsbeweging, ontspanningstechnieken en gezond eten.

Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

Ons team van gespecialiseerde advocaten en juristen kan u helpen bij:

Claimen van schade door PTSS opgelopen door of tijdens uw werkzaamheden bij de politie.

Claimen van smartengeld op basis van artikel 54a van het Barp.

Claimen van schade door beroepsincidenten.

Claimen van schade door beroepsziekten.

Claimen van schade door dienstongevallen.

PTSS Politie

Kiezen voor DLSA advocaten betekent

Gratis juridisch advies

Daadkrachtige hulp

Geen juridische zorgen: wij nemen u al het werk uit handen

Een goed bereikbaar kantoor in Utrecht

Uitstekende rechtsbijstand

Diverse keurmerken, lees per jurist of advocaat welke zij bezitten

Huisbezoek mogelijk in heel Nederland

Ook pro deo en no-cure-no-pay

Hoge schadevergoedingen dankzij samenwerking met topspecialisten

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
PTSS politie - letselschade advocaat
Laatste nieuws

Blogs

Meest gestelde vragen

PTSS is een erg vervelende aandoening en als u PTSS heeft opgelopen na een incident op de werkvloer kan het zijn dat u recht heeft op een schadevergoeding. Bij Dolderman Letselschade Advocaten kunt u altijd terecht voor gratis juridisch advies om de mogelijkheden te bespreken.

De oorzaak van PTSS

PTSS is een aandoening die kan ontstaan na de confrontatie met een traumatiserende situatie. Als dit trauma niet goed verwerkt wordt kan er een posttraumatische stressstoornis ontstaan. Met name mensen met een hoog risico beroep hebt als politieagent, brandweerman of soldaat lopen een verhoogd risico op PTSS. In de meeste gevallen is het mogelijk om dit trauma zelf of met behulp van een psycholoog te verwerken, als dit echter niet lukt bestaat het risico dat er PTSS ontstaat.

Welke stappen moet u ondernemen als u vermoedt PTSS te hebben?

Als u een traumatische ervaring heeft gehad en u heeft in de periode na het incident nog altijd last van somberheid, hartkloppingen, prikkelbaarheid of andere klachten bestaat de kans dat u PTSS heeft overgehouden aan de gebeurtenis. Omdat PTSS een erg persoonlijke aandoening is zijn de klachten voor iedereen anders. Wij raden dan ook aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een psychiater als u last blijft houden van lichamelijke of psychische klachten na een traumatische ervaring. Alleen als er officieel PTSS is vastgesteld door een psychiater kunnen wij u helpen bij het verkrijgen van een schadevergoeding. Wij adviseren daarom eerst contact op te nemen met een psychiater voor een diagnose in het geval dat u dit nog niet heeft gedaan. Klachten na een traumatisch incident zijn weliswaar een indicatie voor PTSS maar zonder een diagnose is het niet mogelijk om zeker te weten of het ook daadwerkelijk om PTSS gaat.

Wanneer heb je recht op een schadevergoeding?

Wanneer u officieel de diagnose PTSS heeft kunnen wij voor u uitzoeken of u recht heeft op een schadevergoeding. Het is mogelijk om een schadevergoeding te eisen in het geval dat uw PTSS is veroorzaakt door een ongeval waarbij iemand aansprakelijk kan worden gesteld. De persoon die verantwoordelijk is voor het veroorzaken van de traumatische situatie kan aansprakelijk worden gesteld. Ook als u PTSS heeft overgehouden na een incident tijdens werktijd bestaan er mogelijkheden voor het verkrijgen van een schadevergoeding. Als uw werknemer niet heeft voldaan aan de eisen die er bestaan om PTSS te voorkomen kan u werknemer aansprakelijk zijn.

De hoeveel smartengeld u precies krijgt hangt af van uw specifieke situatie, hier kunnen wij dus zonder voorkennis geen uitspraken over doen. De reden hiervoor is dat er wordt gekeken naar hoeveel schade u heeft geleden als gevolg van uw PTSS. Voor het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding wordt onder andere gekeken naar de lichamelijke en psychische beperkingen die zijn ontstaan als gevolg van uw PTSS. Verder wordt er ook gekeken naar de financiële schade die u heeft geleden als gevolg van deze aandoeningen. Als u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt bent geraakt of ander werk moet zoeken zullen de financiële gevolgen van uw PTSS groot zijn. Als u veel inkomsten bent misgelopen heeft u ook recht op een hoge schadevergoeding.

Waaruit bestaat mijn schadevergoeding?

De schadevergoeding waar u recht op heeft bij PTSS bestaat voor een deel uit de materiële schade die u heeft geleden. Bij materiële schade is de hoogte van de schadevergoeding relatief makkelijk vast te stellen, de door u gemaakte kosten zijn namelijk gemakkelijk traceerbaar en kunnen makkelijk bijgehouden worden. Bij deze kosten moet u denken aan parkeerkosten, kosten voor huishoudelijke hulp en kosten voor medische behandelingen. Ook vallen misgelopen inkomsten onder de materiële schade vergoeding, deze kosten zijn over het algemeen moeilijker te achterhalen. Het tweede deel van de schadevergoeding waar u recht op heeft bestaat uit immateriële schade. Deze vergoeding wordt ook wel het smartengeld genoemd. De gevolgen die de PTSS op uw persoonlijke leven heeft spelen een rol bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld.

Het belang van hulp bij het vaststellen van je schadevergoeding

Omdat PTSS zeer veel invloed op u leven heeft is het belangrijk dat alle praktische zaken goed worden afgehandeld, Dolderman Letselschade Advocaten kunnen u hierbij helpen. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over de juridische afhandeling en kunt u zich volledig focussen op uw herstel. Wij zorgen ervoor dat de hoogte van de schadevergoeding waar u recht op heeft goed wordt berekend en wij regelen een goede schaderegeling die is afgestemd op uw persoonlijke behoeften. Door middel van een optimale schaderegeling kunt u financiële problemen voorkomen. Op deze manier kunt u zich zonder financiële zorgen volledig richten op uw herstel. Bent u benieuwd geworden naar wat wij voor u kunnen doen? Neem dan vrijblijvend contact op voor een gratis adviesgesprek.

Als u last heeft van PTSS zal u merken dat u naast medische kosten en het loon dat u misloopt ook op andere manieren financieel wordt getroffen als gevolg van uw PTSS. Deze resterende schadeposten wordt ook wel restschade genoemd. Onder restschade vallen alle indirecte kosten waarmee u te maken krijgt met PTSS, denk hierbij aan kosten voor een schoonmaker of het onderhoud van de tuin. Ook kan het zijn dat u door de opgelopen PTSS niet meer op vakantie kan of dat u zelfs moet verhuizen naar een andere woning. Al deze gemaakte kosten vallen dus onder de restschade regeling. Omdat de kosten die onder deze categorie vallen niet altijd direct aan de PTSS gelinkt kunnen worden kan het moeilijk zijn om hier een schadevergoeding voor te krijgen.

De nieuwe restschade regeling

Sinds 1 januari 2019 is er een nieuwe restschade regeling bij de politie, deze regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. Met deze regeling heeft u recht op een volledige schadevergoeding na een beroepsincident bij de politie, met deze nieuwe regeling zou ook de restschade volledig gedekt moeten worden. Op 29 juni 2021 is er een brief naar de Tweede Kamer verzonden waarin uitleg wordt gegeven over de transitie naar de nieuwe restschade regeling, deze brief is verzonden door de toenmalig minister van JUstitie. Met de oude regeling was het mogelijk om aanspraak te maken op een maximaal bedrag van 170.000 euro als smartengeld. Met de nieuwe regeling is er minder geld beschikbaar voor de immateriële schade en juist meer voor de restschade. In de brief die op 29 juni 2021 naar de Tweede Kamer is verzonden stond dat een vergoeding van ongeveer 25.000 euro voor immateriële schade de nieuwe norm zou zijn. Nu is het dan ook de vraag of politiemedewerkers wel echt voordeel hebben bij de hogere vergoeding van de restschade.

PTSS als beroepsziekte

Als u op dit moment nog actief in dienst bent kan de PTSS gediagnosticeerd worden door de bedrijfsarts of door de eenheid. Als u op dit moment niet meer in dienst bent kunt u voor een diagnose ook naar uw eigen huisarts, psycholoog of psychiater. Als u eenmaal de PTSS diagnose heeft is het belangrijk dat er wordt vastgesteld dat de PTSS beroepsgerelateerd is. Het is daarom verstandig om een verwijzing aan te vragen naar het Psychotrauma Diagnose Centrum. Binnen dit centrum bestaat ook een speciale Politie Poli. Hier is een Team Beroepsrisico, het verzoek om erkenning verloopt via dit team. Ook zal er vanuit Team Beroepsrisico een casemanager worden aangesteld, deze case manager zal u bijstaan in het verzoek om erkenning. Tot slot volgt er een officieel besluit van de Nationale politie. Als dit is afgerond is uw PTSS officieel als beroepsziekte erkend. Het is wel belangrijk om er rekening mee te houden dat ook als uw PTSS officieel is erkend als beroepsziekte dit niet altijd inhoudt dat uw werkgever ook aansprakelijk is in juridische zin.

Als u arbeidsongeschikt bent geraakt omdat u PTSS heeft overgehouden aan uw werk bij de politie loopt u het risico om ontslagen te worden. U loopt als arbeidsongeschikte politiemedewerker een verhoogd risico op ontslag.Helaas komt het in de praktijk namelijk veel voor dat de politie arbeidsongeschikte werknemers ontslaat. Er zijn situaties waarin dit mogelijk is maar de politie moet hierbij wel enkele regels volgen. Als u het vermoeden heeft dat uw ontslag niet op een rechtvaardige wijze is verlopen kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij kunnen u dan adviseren over de mogelijke juridische stappen die u kunt ondernemen.

Wat te doen na ontslag bij de politie

Voor vrijwel iedereen heeft een ontslag grote gevolgen, met name financieel wordt dit al snel een probleem. Het is daarom belangrijk om als eerste stap zo snel mogelijk een WIA-uitkering aan te vragen. Voor de vervolgstappen is de reden van uw ontslag belangrijk, bij ontslag na een dienstongeval, beroepsziekte of beroepsincident heeft u namelijk mogelijk recht op een schadevergoeding. De vermindering in inkomsten als gevolg van uw ontslag kunnen dan mogelijk door middel van een schadevergoeding worden gecompenseerd.

Schadevergoeding na ontslag bij de politie

Het verkrijgen van een schadevergoeding na ontslag bij de politie blijkt in de praktijk vaak een omslachtig en moeilijk proces te zijn. Laat u hier echter niet door ontmoedigen, het is zeker mogelijk om een schadevergoeding te krijgen als u hier recht op heeft. Wel is het verstandig om gebruik te maken van een advocaat die is gespecialiseerd in het politie arbeidsrecht. Neem daarom vooral vrijblijvend contact met ons op als u vragen heeft over uw specifieke situatie. Wij kunnen u niet alleen adviseren, maar we kunnen u ook helpen bij het indienen van een schadeclaim.

Ontslag bij de politie door PTSS

Als u volledig arbeidsongeschikt bent geraakt na een dienstongeval kan u door de politie ontslagen worden. Echter mag uw werkgever u niet ontslaan voor de eerste periode van ten minste 2 jaar. Bovendien heeft u in de meeste gevallen recht op; doorbetaling van uw loon bij ziekte, een vergoeding van medische kosten, smartengeld bij blijvend letsel, WIA aanvulling na ontslag en letselschade schadevergoeding. Het is van groot belang dat u het dienstongeval binnen 150 dagen bij uw werkgever meldt, eerder is in dit geval beter. Verder is het belangrijk om te weten dat als het ongeval door uw eigen schuld is ontstaan dat er waarschijnlijk geen sprake is van een dienstongeval en in de meeste gevallen heeft u dan ook geen recht op compensatie.

In alle eenheden van de politie bestaat er een team veilig en gezond werken. In dit team zitten een eenheid psycholoog, een bedrijfsarts, een maatschappelijk werker, geestelijk verzorgers en arbeidsdeskundigen. Als u als politiemedewerker ziek wordt zijn deze teams beschikbaar om u te begeleiden, te adviseren en te leiden. Ook zijn er in alle eenheden casemanagers aanwezig van Team Beroepsrisico, deze casemanagers zijn er om politiemedewerkers te begeleiden en te ondersteunen in het proces van de aanvraag erkenning van de beroepsziekte PTSS. Ook na de aanvraag zullen deze casemanagers nog beschikbaar zijn om u te begeleiden. Wanneer u eenmaal de diagnose PTSS heeft wordt er door een adviescommissie bepaald of de PTSS is opgelopen tijdens werktijd.

Het buddy netwerk van de politie

Ook heeft de politie een buddy netwerk. Om u te ondersteunen met de PTSS is het ook mogelijk om naast uw casemanager een buddy te krijgen. Door middel van het buddy netwerk ontvangt u laagdrempelige steun van uw collega’s. De buddy die u krijgt dient als een aanvulling op het aanbod van reguliere zorg en ondersteuning. Naast menselijke buddy’s heeft de politie ook buddyhonden. Een buddyhond is een hond die speciaal is getraind om mensen met PTSS te ondersteunen. Een buddyhond kan bijdragen aan uw gevoel van veiligheid en voor veel mensen met PTSS vergroot het de bewegingsvrijheid.

24/7 Loket Politie

Ook heeft de politie het 24/7 Loket Politie. Dit loket is dient ervoor laagdrempelige hulp te bieden aan (oud)politiemedewerkers of familie hiervan. Dit loket werkt waar mogelijk ook samen met de interne zorglijnen bij de politie. Echter worden alle hulpvragen uiterst vertrouwelijk behandeld. Het 24/7 Loket Politie is dan ook volledig onafhankelijk. U kunt hier 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht.

BNMO

Binnen de BNMO is er een afdeling Politie voor politiemedewerkers die last hebben van een beroepsziekte of een dienstongeval. Ook de partners van deze medewerkers zijn hier welkom. Er worden bijeenkomsten georganiseerd waar u naartoe kunt gaan en er is een platform waar u contact kan leggen met anderen in een vergelijkbare situatie. U kunt hier lid worden en als lid kunt u deelnemen aan alle activiteiten die er worden aangeboden.

Ongeveer 5 procent van de politiemedewerkers krijgt te maken met mentale problemen als gevolg van het werk dat ze verrichten op straat. Een deel van deze medewerkers zal een posttraumatische stressstoornis ontwikkelen, dit uit zich in psychische en lichamelijke klachten als gevolg van een schokkende gebeurtenis. Het aantal meldingen van PTSS binnen de politie is de afgelopen jaren toegenomen. In 2015 waren er 276 meldingen van PTSS door medewerkers van de politie en in 2020 waren dit er 325. Echter is dit naar alle waarschijnlijkheid maar een deel van de getroffen agenten. Er heerst nog altijd een cultuur van schaamte bij de politie rondom mentale gezondheid. Als je als agent melding maakt van mentale problemen wordt je al snel op een bepaalde manier weggezet en veroordeeld. Bij Dolderman Letselschade advocaten zijn wij gespecialiseerd in PTSS. Wij richten ons op alles wat er geregeld moet worden terwijl u zich volledig richt op uw herstel.

Nieuw stelsel voor financiële compensatie

Sinds 2013 is PTSS officieel erkend door de politie als beroepsziekte. Momenteel wordt er binnen de politie gewerkt aan een nieuw stelsel voor letsel en ziekten die gerelateerd zijn aan werk. Dit stelsel zal met name gericht zijn op herstel en een succesvolle re-integratie na een bedrijfsongeval. Waar nodig zal er ook financieel compensatie beschikbaar zijn. Onder meer voor agenten met PTSS zal dit nieuwe systeem goed zijn. Wij kunnen u helpen in het proces om de schadevergoeding te claimen waar u recht op heeft. Neem vrijblijvend contact met ons op bij vragen over uw specifieke situatie.

Veteranenstatus voor politieagenten

De Nederlandse Politiebond streeft naar een wettelijk vastgelegde veteranenstatus voor politieagenten. Op deze manier hopen zij politiemensen met PTSS de erkenning te geven die zij verdienen. Dit zal niet alleen gevoelsmatig bijdragen aan het mentale welzijn van de agenten maar zal ook leiden tot meer erkenning van de samenleving. Het is een laagdrempelige manier om aan te tonen dat u zich als agent jarenlang heeft ingespannen voor de samenleving. Een veteranenstatus heeft ook praktische voordelen voor agenten met PTSS, met een veteranenstatus heeft u namelijk ook een versneld recht op zorg.

Als u een heftige situatie meemaakt onder werktijd kunt u hier een trauma aan overhouden. In de meeste gevallen is het mogelijk om dit trauma met de juiste hulp te verwerken. In sommige gevallen lukt dit echter niet en kunt u een posttraumatische stressstoornis overhouden. De meest voorkomende klachten bij PTSS zijn; het herbeleven van de traumatische ervaring, het vermijden van personen of situaties, negatieve gedachten en een verhoogde prikkelbaarheid. In de praktijk uit zich dit vaak in slaapproblemen, concentratieproblemen, woede aanvallen of schrikachtigheid. PTSS is vaak een erg heftige aandoening waardoor het normaal functioneren in de maatschappij erg moeilijk is. PTSS kan een beroepsziekte zijn maar dit is niet altijd het geval. PTSS is een beroepsziekte als de traumatische ervaring tijdens werktijd heeft plaatsgevonden.

Welke beroepsgroepen lopen risico op PTSS?

Het is mogelijk om PTSS tijdens werk op te lopen ongeacht je beroep. Toch zijn er bepaalde beroepsgroepen waarbij het risico op PTSS hoger is. PTSS komt met name veel voor bij de politie, de brandweer, ambulancepersoneel, oorlogscorrespondenten en in de gezondheidszorg.

Sinds 2013 officieel een beroepsziekte

In het voorjaar van 2012 was er veel ophef omtrent het feit dat PTSS niet officieel werd erkend als beroepsziekte bij politieagenten. De officiële definitie van een beroepsziekte bij de politie is ‘een ziekte, welke in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van een van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in bijzondere omstandigheden, waaronder deze moesten worden verricht en die niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten’. In de meeste gevallen wordt PTSS onder werktijd veroorzaakt door een geweldsincident, en deze gebeurtenis moest in de praktijk zeer extreem zijn om de PTSS als beroepsziekte te kunnen bestempelen. Onder het mom van ‘risico van het vak’ werden in het verleden veel incidenten als niet extreem genoeg bestempeld. Sinds 2013 is nu bepaald dat voor iedere agent waarvan medisch is vastgesteld dat de PTSS is opgelopen door een werkgerelateerd incident de PTSS als beroepsziekte wordt erkend in juridische zin.

Zorg dat u de juiste vergoeding ontvangt

Als uw werkgever erkent dat uw PTSS een beroepsziekte is komt u mogelijk in aanspraak voor financiële compensatie. Over de hoogte van deze vergoeding zijn afspraken gemaakt met de bonden en deze afspraken zijn vastgelegd in het Besluit algemene rechtspositie politie. Toch is het in de praktijk vaak lastig aan te tonen welke schade u heeft geleden. Het is daarom verstandig om een advocaat in te huren om u hierbij te ondersteunen. Bij Dolderman Letselschade Advocaten zijn wij hierin gespecialiseerd. Nem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

In de praktijk blijkt het vrijwel onmogelijk om goed te werken met een onbehandelde vorm van PTSS. Omdat het zeer moeilijk tot onmogelijk is om goed te presteren tijdens het werk is het voor de meeste mensen die lijden aan PTSS vrijwel onmogelijk om een baan te behouden. Toch is het mogelijk om na verloop van tijd het werk weer op te pakken. Door PTSS op de juiste manier te behandelen kunnen de symptomen worden verminderd en zo is het op den duur zelfs weer mogelijk om te werken.

EMDR therapie voor PTSS

De meest gebruikte behandeling voor PTSS bestaat uit een combinatie van medicatie en EMDR therapie. In de meeste gevallen is deze combinatie effectief en zullen op den duur de klachten die u ervaart afnemen. Om PTSS te bestrijden is met name EMDR erg succesvol. Een van de meeste genoemde oorzaken hiervoor is dat de herbelevingen minder hevig worden omdat het visuele onderdeel van uw werkgeheugen wordt verstoord. Als uw PTSS een werk zoeken is kunnen ook alle kosten die u kwijt bent aan therapie worden vergoed.

Weer aan het werk met PTSS

Als uw PTSS herstel traag verloopt kunt u het beste een werkgeheugentraining overwegen in combinatie met medicatie, cognitieve gedragstherapie en EMDR. Zo kunt u de klachten die u ervaart blijvend verminderen. Bovendien geldt in de meeste gevallen dat een vlotte hervatting van uw werkzaamheden een gunstig effect heeft op uw herstel. Door toch weer aan het werk te gaan creëert u afleiding van uw klachten, verder is werken ook goed voor uw zelfbeeld en uw algehele mentale gezondheid. Als fulltime werken een stap te ver is kijk dan samen met uw werkgever wat realistisch is. Het is ten slotte ook belangrijk dat er voldoende tijd blijft om therapie te volgen en de volledige aandacht voor uw herstel te hebben.

PTSS op werk bewijzen

Indien u PTSS heeft opgelopen onder werktijd en u het vermoeden heeft dat dit is te danken aan de nalatigheid van uw werkgever is het belangrijk dat u zo vroeg mogelijk een dossier aanlegt om dit te kunnen bewijzen. Verzamel alle schriftelijke en digitale informatie die u kunt vinden in dit dossier. Als u letselschade oploopt door een traumatische ervaring onder werktijd is het nodig om deze claim te kunnen bewijzen tegenover uw werkgever. Met name als u veel schade heeft geleden en de schadevergoeding een aanzienlijk bedrag is zal de verzekeraar van uw werkgever proberen om hier onderuit te komen. Met bewijsmateriaal staat u een stuk sterker.

Als u geen hulp zoekt voor uw PTSS zullen de klachten na verloop van tijd steeds erger worden. U zult merken dat u zich zowel lichamelijk als geestelijk steeds slechter gaat voelen. De eerste signalen hiervan zijn dat u zich gaat isoleren en dat negatieve gedachten steeds heftiger en frequenter worden. Afspreken met anderen kost steeds meer energie dus u zal merken dat u dit zoveel mogelijk gaat vermijden. Verder zal het ook steeds lastiger worden om naar de toekomst te kijken. Het gevolg hiervan is dat u in het verleden blijft hangen. PTSS is erg heftig en de gevolgen op zowel korte als lange termijn kunnen dan ook zeer groot zijn. Het is dan ook erg belangrijk dat u zo snel mogelijk hulp zoekt om uw PTSS te behandelen.

De oorzaken van PTSS

Als u een heftige gebeurtenis meemaakt kan er een trauma ontstaan, als dit trauma niet goed verwerkt wordt kan er PTSS ontstaan. PTSS ontstaat niet alleen in extreem heftige situaties, het kan zelf zijn dat u de desbetreffende gebeurtenis helemaal niet als trauma beschouwd omdat u wellicht denkt dat het best meevalt. Of juist omdat u deze ervaring het liefst vergeet en er zo min mogelijk aan wil denken. Enkele veelvoorkomende oorzaken van PTSS zijn een ongeluk, oorlogsgeweld, verkrachting of een natuurramp. Een posttraumatische stressstoornis heeft zeer ingrijpende gevolgen op uw leven, zowel op korte als op lange termijn. Als u hulp nodig heeft bij de juridische afhandeling kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Medicatie voor PTSS

Als u erg hevige klachten heeft als gevolg van uw PTSS kan het zijn dat u tijdens het behandelproces medicatie voorgeschreven krijgt. Medicatie kan de hevige klachten die u ervaart verminderen en hanteerbaar maken. Er zijn verschillende soorten medicatie die worden gebruikt in de behandeling van PTSS. Welke medicatie u precies voorgeschreven krijgt wordt bepaald door uw behandelaar. Ook zal u regelmatig contact hebben met uw behandelaar over de medicatie en de effecten op uw leven daarvan. Het doel van de behandeling zal zijn dat u uiteindelijk geen medicatie meer nodig heeft.

PTSS behandeling

Met de juiste behandeling kunnen uw PTSS klachten sterk afnemen of zelfs helemaal genezen. Voor een succesvolle behandeling is het belangrijk dat u zo vroeg mogelijk hulp zoekt. Hoe de behandeling precies zal verlopen hangt af van uw specifieke situatie. Het is belangrijk om een goede behandelaar te zoeken waar u zich comfortabel mee voelt, zo vergroot u de kansen op een succesvolle behandeling. Er zal ten alle tijden worden gekeken naar waar u behoefte aan heeft en op welke manier u het beste geholpen kan worden.

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben.

Politie

Erkenning PTSS

Een recente studie, gepubliceerd in het tijdschrift Injury Epidemiology, werpt het broodnodige licht op de prevalentie van PTSS bij politieagenten in de Verenigde Staten. Uit de studie bleek dat een alarmerend aantal agenten (44%) mogelijk met PTSS leeft. Dat is een probleem, want PTSS is een ernstige psychische aandoening die een negatieve invloed kan hebben op iemands leven. Agenten met PTSS hebben meer kans op depressies, angsten en drugsmisbruik. Ze hebben ook meer kans om riskant gedrag te vertonen, zoals rijden onder invloed of buitensporig geweld gebruiken tijdens het werk.

Het is geen geheim dat politiemensen een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Wat minder bekend is, is dat veel agenten met PTSS nooit de hulp krijgen die ze nodig hebben.

PTSS

Circulaire ptss politie

Sommige van de fysieke en psychologische symptomen van PTSS kunnen zijn:

  • Terugkerende, opdringerige herinneringen
  • Dissociatie en flashbacks
  • Nachtmerries
  • Hevige angst
  • Schuldgevoel en schaamte
  • Sociaal isolement
  • Moeite om anderen te vertrouwen
  • Hypervigilantie
  • Concentratie- en geheugenproblemen

Politie Letselschade Specialisten

Volgens de minister van Justitie en Veiligheid hebben (voormalig) politiemedewerkers met PTSS of een andere beroepsziekte recht op zorg die zij behoeven en een zorgvuldige afwikkeling van hun schade. Daarvoor wordt sinds een aantal jaar een nieuw stelsel ontwikkeld dat had moeten intreden per 2023. De streefdatum is echter niet gehaald en verwacht wordt dat het stelsel medio 2024 in werking zal treden.
Schadezaken van (voormalig) politieagenten worden in afwachting van het nieuwe stelsel afgewikkeld op basis van een zogenaamde interne richtlijn die is opgesteld langs de contouren van het nieuwe stelsel. Uitgangspunt is, volgens de minister, dat ruimhartig wordt omgegaan met de vergoeding van materiële schade en smartengeld. Wij helpen u graag bij het verkrijgen van een schadevergoeding op basis van de interne richtlijn

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Laurens Kock

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat letselschade

085-0240041

Mr. Tom Eskes

Specialist Letselschade

085-0240041

Mr. Julian Staal

Jurist letselschade

085-0240041

Klachten PTSS Politie

Door de jarenlange blootstelling aan stressvolle situaties kunnen politiemensen PTSS ontwikkelen. PTSS kan leiden tot veel klachten, zoals slaapproblemen, concentratieproblemen, overmatige schrikreacties en angstgevoelens. Ook kan PTSS invloed hebben op het dagelijks leven, zoals werk en relaties. Het is belangrijk om te erkennen dat PTSS kan voorkomen en dat politiemensen de juiste behandeling krijgen.

Wat zijn klachten bij PTSS?

PTSS kan zich op vele verschillende manieren manifesteren, afhankelijk van het individu. Enkele van de meest voorkomende symptomen zijn flashbacks, opdringerige gedachten, nachtmerries, emotionele gevoelloosheid, overmatige waakzaamheid en sociale terugtrekking. Deze symptomen kunnen het voor mensen met PTSS moeilijk maken om in het dagelijks leven te functioneren. Zij kunnen ook lichamelijke symptomen ervaren zoals pijn op de borst, hoofdpijn en maag- en darmproblemen.

Hoogte smartengeld ptss

Er is geen vast bedrag dat wordt toegekend aan iemand die lijdt aan PTSS. Deze beslissing wordt geval per geval genomen, en hangt af van de ernst van de stoornis en de impact ervan op het leven van de betrokkene. Sommige mensen kunnen een klein bedrag ontvangen, terwijl anderen een groot bedrag kunnen ontvangen, afhankelijk van hun behoeften.

Wat zijn de symptomen van PTSS?

De symptomen van PTSS kunnen verschillen van persoon tot persoon. Sommige mensen ervaren alleen maar enkele van deze symptomen, terwijl anderen er meerdere hebben. Er zijn echter wel enkele symptomen die vaak voorkomen. Zo kan iemand met PTSS vaak last hebben van overmatige angsten, flashbacks of nachtmerries. Mensen met PTSS kunnen ook veel piekeren, vermijden om bepaalde situaties in te gaan of last hebben van depressie. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die kan optreden nadat u een traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt of er getuige van bent geweest. De symptomen van PTSS kunnen voor iedereen verschillend zijn, maar veel voorkomende symptomen zijn flashbacks, opdringerige gedachten, nachtmerries, vermijding, en overmatige stress en angst. Als u een politieagent bent die deze symptomen ervaart, is het belangrijk om hulp te zoeken. Er zijn veel behandelingen beschikbaar die u kunnen helpen uw PTSS onder controle te krijgen en een gezond en bevredigend leven te leiden.

Stress en trauma bij de politie

Naast lichamelijke schade kan er ook sprake zijn van geestelijke schade. Dit komt vooral door stress en trauma. Vaak is er sprake van een posttraumatische stressstoornis (ptss). Dit is een psychische aandoening die na een ernstig trauma ontstaat. Mensen met ptss hebben intensieve en herhaalde flashbacks, ze kunnen niet goed slapen en vaak ook niet meer eten. Daarnaast ervaren zij vaak ook veel angst en woede.

Restschade ptss politie

PTSS kan leiden tot een verminderde arbeidsproductiviteit. Wanneer er sprake is van blijvende invaliditeit als gevolg van PTSS, dan kan de werknemer aanspraak maken op een (gedeeltelijke) uitkering op grond van de WIA. Daarnaast hebben politieagenten die lijden aan PTSS ook recht op een (gedeeltelijke) renteloze lening. In veel gevallen wordt ook rekening gehouden met de ‘rs-factor’, oftewel de restschade die PTSS heeft veroorzaakt.