Wat is er gebeurd?

  Uw Naam en Telefoonnummer?

  PTSS Politie? DLSA helpt (ex-) politie bij hun zaak

  Kiezen voor DLSA advocaten betekent

  • Gratis juridisch advies
  • Een goed bereikbaar kantoor in Utrecht
  • Huisbezoek mogelijk in heel Nederland
  • Diverse keurmerken, lees per jurist of advocaat welke zij bezitten
  • Uitstekende rechtsbijstand
  • Geen juridische zorgen: wij nemen u al het werk uit handen
  • Hoge schadevergoedingen dankzij samenwerking met topspecialisten
  • Daadkrachtige hulp
  • Ook pro deo en no-cure-no-pay
  null

  WIE ZIJN WIJ

  Dolderman PTSS Politie Advocaten

  PTSS politie

  Politieagenten zijn vaak de eerste die reageren op traumatische gebeurtenissen. Ze worden voortdurend blootgesteld aan gevaar, stress en trauma’s op het werk, en dit kan een serieuze tol eisen op hun geestelijke gezondheid. In feite hebben politieagenten meer kans op PTSS dan burgers. Deze aandoening kan leiden tot een breed scala aan symptomen, waaronder flashbacks, opdringerige gedachten, emotionele gevoelloosheid en sociaal isolement. Helaas zoeken veel agenten geen hulp voor hun PTSS omdat ze bang zijn gestigmatiseerd te worden. Als u een politieagent bent die worstelt met PTSS, weet dan dat u niet alleen bent. Er zijn middelen voor u beschikbaar en u kunt hulp krijgen.

  Wat is PTSS?

  Posttraumatische stress-stoornis, of PTSS, is een aandoening die kan ontstaan nadat iemand een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt of er getuige van is geweest. Hoewel elke traumatische gebeurtenis PTSS kan veroorzaken, zijn blootstelling aan geweld en dood veel voorkomende triggers. Voor politieagenten is het risico op het ontwikkelen van PTSS hoog. Zij worden voortdurend blootgesteld aan geweld en dood, en moeten vaak de nasleep van misdaden verwerken. Dit kan leiden tot gevoelens van angst, schuld, isolement en angst.

  PTSS klachten

  Door de jarenlange blootstelling aan stressvolle situaties kunnen politiemensen PTSS ontwikkelen. PTSS kan leiden tot veel klachten, zoals slaapproblemen, concentratieproblemen, overmatige schrikreacties en angstgevoelens. Ook kan PTSS invloed hebben op het dagelijks leven, zoals werk en relaties. Het is belangrijk om te erkennen dat PTSS kan voorkomen en dat politiemensen de juiste behandeling krijgen.

  Hoogte smartengeld ptss

  Er is geen vast bedrag dat wordt toegekend aan iemand die lijdt aan PTSS. Deze beslissing wordt geval per geval genomen, en hangt af van de ernst van de stoornis en de impact ervan op het leven van de betrokkene. Sommige mensen kunnen een klein bedrag ontvangen, terwijl anderen een groot bedrag kunnen ontvangen, afhankelijk van hun behoeften.

  Wat zijn de symptomen van PTSS?

  De symptomen van PTSS kunnen verschillen van persoon tot persoon. Sommige mensen ervaren alleen maar enkele van deze symptomen, terwijl anderen er meerdere hebben. Er zijn echter wel enkele symptomen die vaak voorkomen. Zo kan iemand met PTSS vaak last hebben van overmatige angsten, flashbacks of nachtmerries. Mensen met PTSS kunnen ook veel piekeren, vermijden om bepaalde situaties in te gaan of last hebben van depressie. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die kan optreden nadat u een traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt of er getuige van bent geweest. De symptomen van PTSS kunnen voor iedereen verschillend zijn, maar veel voorkomende symptomen zijn flashbacks, opdringerige gedachten, nachtmerries, vermijding, en overmatige stress en angst. Als u een politieagent bent die deze symptomen ervaart, is het belangrijk om hulp te zoeken. Er zijn veel behandelingen beschikbaar die u kunnen helpen uw PTSS onder controle te krijgen en een gezond en bevredigend leven te leiden.

  Stress en trauma bij de politie

  Naast lichamelijke schade kan er ook sprake zijn van geestelijke schade. Dit komt vooral door stress en trauma. Vaak is er sprake van een posttraumatische stressstoornis (ptss). Dit is een psychische aandoening die na een ernstig trauma ontstaat. Mensen met ptss hebben intensieve en herhaalde flashbacks, ze kunnen niet goed slapen en vaak ook niet meer eten. Daarnaast ervaren zij vaak ook veel angst en woede.

  Restschade ptss politie

  PTSS kan leiden tot een verminderde arbeidsproductiviteit. Wanneer er sprake is van blijvende invaliditeit als gevolg van PTSS, dan kan de werknemer aanspraak maken op een (gedeeltelijke) uitkering op grond van de WIA. Daarnaast hebben politieagenten die lijden aan PTSS ook recht op een (gedeeltelijke) renteloze lening. In veel gevallen wordt ook rekening gehouden met de ‘rs-factor’, oftewel de restschade die PTSS heeft veroorzaakt.

  PTSS zaak tegen Politie? Wij hebben ruim 20 Jaarervaring.

  Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij hun PTSS zaak tegen politie moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van een schadevergoeding, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op belangrijke zaken. Zoals een nieuw begin.

  null

  PTSS politie coulanceregeling

  Politie Letselschade Specialisten

  In Nederland is er een programma dat politiemensen met PTSS een zekere mate van amnestie biedt. Het programma, genaamd PTSS Politie Coulanceregeling, biedt agenten een zekere mate van bescherming tegen disciplinaire maatregelen als zij kunnen aantonen dat hun geestelijke gezondheid hun vermogen om hun werk te doen beïnvloedt. De hoop is dat dit agenten zal aanmoedigen naar voren te komen en hulp te zoeken voor hun PTSS zonder bang te hoeven zijn voor vergelding. Om voor het programma in aanmerking te komen, moeten agenten aan bepaalde criteria voldoen, zoals het aantonen van een consistent onvermogen om te werken of te functioneren als gevolg van hun PTSS.

  Arbeidsongeschikt door PTSS

  Hoewel veel agenten met PTSS-symptomen weer aan het werk gaan, kan de stoornis de werkprestaties belemmeren en tot langdurige afwezigheid leiden. In sommige gevallen kunnen agenten permanent arbeidsongeschikt worden als gevolg van hun aandoening.
  Helaas wordt bij veel agenten met PTSS de diagnose niet gesteld of niet behandeld. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat PTSS vaak wordt gezien als een “oorlogswond” en niet typisch wordt geassocieerd met rechtshandhaving. Agenten die lijden aan PTSS zijn ook vaak terughoudend om hulp te zoeken, uit angst dat ze zullen worden gezien als zwak of ongeschikt voor de dienst.

  Vergoeding ptss politie

  Er is veel discussie over posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij politiemensen. PTSS kan een ernstig probleem zijn, omdat het ertoe kan leiden dat agenten moeite hebben met hun werk en hun dagelijks leven.

  Er is echter ook goed nieuws. PTSS is nu erkend als een werkgerelateerde ziekte in Nederland, wat betekent dat agenten die gediagnosticeerd zijn met de aandoening financiële compensatie kunnen krijgen. Dit is een stap in de goede richting, omdat het zal helpen ervoor te zorgen dat agenten die het moeilijk hebben de hulp krijgen die ze nodig hebben.

  PTSS politie hoogte smartengeld

  De laatste jaren is het aantal politieagenten dat erkenning zoekt voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) toegenomen. Helaas wordt deze stoornis vaak gezien als een teken van zwakte en veel agenten hebben het gevoel dat ze in stilte moeten lijden. Als gevolg hiervan krijgen veel agenten met PTSS niet de hulp die ze nodig hebben, wat tot tragische gevolgen kan leiden. In sommige gevallen hebben agenten zich zelfs van het leven beroofd als gevolg van PTSS. Gelukkig begint er verandering in de situatie te komen en worden steeds meer mensen zich bewust van dit probleem. Er is nu meer erkenning voor PTSS onder wetshandhavers en er wordt meer ondersteuning geboden. Agenten met PTSS verdienen ons begrip en onze steun, en wij hopen dat deze tendens zich in de komende jaren voortzet.

  Rechten van een agent met PTSS

  Hoewel Post-Traumatische Stress Stoornis algemeen bekend is, wordt het vaak niet volledig begrepen. De stoornis kan moeilijk te diagnosticeren zijn en blijft vaak onbehandeld. Voor politieagenten kan de uitdaging om hulp te zoeken voor PTSS nog groter zijn. Veel agenten hebben het gevoel dat ze altijd sterk en in controle moeten zijn, en toegeven dat ze worstelen kan worden gezien als een teken van zwakte. Maar dankzij het toegenomen bewustzijn en begrip van PTSS zoeken steeds meer agenten hulp. Er zijn nu wetten om de rechten van politieagenten met PTSS te beschermen, en zij beginnen de erkenning en steun te krijgen die zij verdienen.

  Adviescommissie ptss politie

  Agenten met PTSD hebben vaak het gevoel dat ze alleen zijn in hun strijd.
  Maar dat is niet het geval. De Nederlandse Nationale Politie heeft een commissie in het leven geroepen speciaal om agenten met PTSS te adviseren. De commissie, genaamd “Adviescommissie PTSS politie”, bestaat uit professionals uit de geestelijke gezondheidszorg die advies en ondersteuning kunnen bieden aan agenten met PTSS.
  De commissie werkt ook aan een protocol voor het omgaan met PTSS bij officieren. Dit protocol zal commandanten en supervisors helpen bij het herkennen van en omgaan met officieren die lijden aan PTSS.

  Default Avatar75
  Winnie van Pinxten

  Heer Dolderman,

  Wij danken u voor uw inzet, Max is 4 jaar geleden gevallen tijdens een oefening bij de opleiding van de Koninklijke Marine en heeft nu altijd last van zijn rug.

  Defensie vindt het normaal om iemand met min. 130 kg bepakking te laten lopen over een bospad, wij niet.

  Ook al wilden we soms sneller, uw duidelijke adviezen en uw kennis hebben zeer zeker bijgedragen tot een passende afsluiting. wij gaan nu verder met een nieuwe start. bedankt.

  George Lucas
  George Lucas

  Zeer goede en correcte behandeling, Vincent Dolderman oud officier weet als geen ander de klappen v.d.zweep binnen de krijgsmacht .

  DutchRem
  DutchRem

  De stap zetten om contact te zoeken kostte mij veel moeite. Maar ik ben blij dat ik die stap gezet heb. Binnen een week had ik de eerste afspraak al. Er wordt naar je geluisterd, met je mee gedacht en ze zetten zich 150% voor je in. Ik ben enorm dankbaar

  John de Haan
  John de Haan

  Aan te bevelen voor iedere geüniformeerde (politie, militairen of gewezen, brandweer enz) welke problemen heeft met zijn werkgever om wat voor reden dan ook.

  Ook wij ( dlsa en ik) zijn op de goede weg om ons doel te berijken. Alleen was ik nooit tot hier gekomen.

  null

  PTSS

  Politie Letselschade Specialisten

  Erkenning PTSS

  Een recente studie, gepubliceerd in het tijdschrift Injury Epidemiology, werpt het broodnodige licht op de prevalentie van PTSS bij politieagenten in de Verenigde Staten. Uit de studie bleek dat een alarmerend aantal agenten (44%) mogelijk met PTSS leeft. Dat is een probleem, want PTSS is een ernstige psychische aandoening die een negatieve invloed kan hebben op iemands leven. Agenten met PTSS hebben meer kans op depressies, angsten en drugsmisbruik. Ze hebben ook meer kans om riskant gedrag te vertonen, zoals rijden onder invloed of buitensporig geweld gebruiken tijdens het werk.

  Het is geen geheim dat politiemensen een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Wat minder bekend is, is dat veel agenten met PTSS nooit de hulp krijgen die ze nodig hebben.

  Circulaire ptss politie

  Sommige van de fysieke en psychologische symptomen van PTSS kunnen zijn:

  • terugkerende, opdringerige herinneringen
  • dissociatie en flashbacks
  • nachtmerries
  • hevige angst
  • schuldgevoel en schaamte
  • sociaal isolement
  • moeite om anderen te vertrouwen
  • hypervigilantie
  • concentratie- en geheugenproblemen
  null

  NEEM CONTACT OP

  GRATIS ADVIES BIJ UW PTSS ZAAK TEGEN POLITIE

   Menu