Stress en trauma bij de politie

 1. Home
 2. Stress en trauma bij de politie
null

DOLDERMAN PTSS POLITIE ADVOCATEN

WIJ STAAN KLAAR OM U TE HELPEN

Stress en trauma bij de politie

Politieagenten worden vaak blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen, zoals het zien van zware mishandelingen en betrokkenheid bij schietpartijen, en lopen daarom een hoog risico op PTSS. Een dergelijke blootstelling kan het mentale welzijn van officieren aantasten en hun vermogen om openbare taken uit te voeren aantasten. De mogelijke langetermijneffecten van stress en trauma bij de politie kunnen bovendien leiden tot gedragsstoornissen zoals middelenmisbruik, agressie en zelfmoord.

Stress en trauma bij de politie kan leiden tot PTSS, wat te herkennen is aan de volgende symptomen:

 • Opdringerige gedachten. Een persoon die zijn of haar dag doorbrengt, wordt plotseling geconfronteerd met ongewenste, verontrustende herinneringen aan wat er met hem is gebeurd.
 • Nachtmerries. Degenen met gelijktijdig voorkomende psychische aandoeningen lopen ook een groter risico op levendige, verontrustende dromen.
 • Herinneringen aan de gebeurtenis vermijden. PTSS verandert de manier waarop een persoon zijn leven leidt. Dit vermijdende gedrag kan slopend zijn en degenen die ermee te maken hebben, worden aangemoedigd om professionele traumabehandeling te zoeken.
 • Geheugenverlies. Traumatische gebeurtenissen hebben invloed op het functioneren van de hersenen. Hoewel veel mensen aannemen dat dit te wijten is aan een fysiek hersenletsel, is het vaak een geval van het lichaam dat probeert om te gaan met wat er is gebeurd. Wanneer er iets traumatisch gebeurt, treedt geheugenverlies op als een natuurlijk afweermechanisme.
 • Negatieve gedachten over jezelf en de wereld. Mensen die een trauma hebben meegemaakt, zien de wereld anders. Ze kunnen zich hopeloos voelen en leven met een “verkorte toekomst” – een onvermogen om toekomstige mijlpalen te visualiseren. Het komt ook vaak voor dat ze zichzelf in een kwaad daglicht stellen.
 • Zelfisolatie. Nadat er iets vreselijks is gebeurd, is het moeilijk om contact te maken met anderen. Mensen met PTSS kunnen om verschillende redenen moeite hebben om in de buurt van mensen te zijn. Deze omvatten mogelijke triggers, evenals een onvermogen om contact te maken met hun vrienden.
 • Woede en prikkelbaarheid. PTSS creëert een staat van hyperarousal. Dit betekent dat de hersenen bij de minste aandrang in een staat van “vechten of vluchten” worden geschopt. Hyperarousal resulteert in sterke emoties zoals woede, evenals algemene prikkelbaarheid op een dagelijkse basis. Degenen die getraumatiseerd zijn, kunnen uithalen naar anderen, zelfs als ze niet helemaal begrijpen waarom.
 • Verminderde interesse in favoriete activiteiten. Negatieve levensgebeurtenissen maken het moeilijk om te genieten van ooit geliefde activiteiten. De stemmingswisselingen, slapeloosheid en vermijding geassocieerd met PTSS betekenen dat een persoon zich ongemotiveerd en ongeïnteresseerd kan voelen in zijn werk en hobby’s.

Hypervigilantie. Na een traumatische gebeurtenis komt het lichaam in een staat van hypervigilantie. Deze verhoogde alertheid zorgt ervoor dat een persoon altijd voorbereid is op eventuele andere dreigingen. Deze staat van extreem bewustzijn is echter vermoeiend en verontrustend voor traumapatiënten.

 • Moeite met concentreren. Personen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, hebben moeite om zich op het werk, thuis en op school aan te passen, omdat hun gedachten vaak ergens anders zijn.
 • Slapeloosheid. Sla Om naar bed te gaan, moet een persoon op zijn hoede zijn, wat vooral moeilijk is voor traumapatiënten. Bovendien kunnen de nachtmerries waarmee ze voor het slapengaan te maken krijgen, van slapen een onaantrekkelijke propositie maken.
 • Levendige flashbacks. Degenen die flashbacks hebben, kunnen het gevoel hebben dat de traumatische gebeurtenis helemaal opnieuw gebeurt. Herinneringen kunnen zo levendig worden dat ze in het huidige moment lijken te gebeuren. Hierdoor kunnen mensen in paniek raken, wat resulteert in een plotselinge, agressieve reactie.
 • Mensen, plaatsen en dingen die verband houden met het evenement vermijden. Elke herinnering aan een traumatische gebeurtenis kan een flashback katalyseren. Dat is de reden waarom veel traumapatiënten teruggetrokken worden en mensen, plaatsen en dingen vermijden die verband houden met wat er is gebeurd.
 • Schuld werpen. Zelfverwijt komt vooral veel voor na een traumatische gebeurtenis. Mensen met PTSS kunnen zichzelf de schuld geven van wat er is gebeurd, vooral als dit heeft geleid tot het letsel of de dood van een geliefde. Ze kunnen echter ook anderen de schuld geven die betrokken waren bij wat er is gebeurd.
 • Moeite met het voelen van positieve emoties. Boosheid, verdriet en schuldgevoelens zijn de emoties die voornamelijk worden geassocieerd met PTSS. Deze aandoening dempt echter ook het vermogen van een persoon om positieve emoties te reguleren.
 • Overdreven schrikreactie. Een belangrijk aspect van hypervigilantie is een overdreven schrikreactie. Een van de symptomen van PTSS wordt veroorzaakt door het constante gevoel “op je hoede te zijn”.
 • Risicovol gedrag. Ten slotte komt risicovol gedrag vooral veel voor bij degenen die een trauma hebben ondergaan. Risicovol gedrag kan onder meer drugsmisbruik, alcoholisme, onveilige seks, activiteiten met veel adrenaline en gedragsverslavingen zijn.

Stress of trauma bij de politie opgelopen?

Als u als politieagent emotionele schade heeft geleden als gevolg van uw werk bij de politie, heeft u recht op een vergoeding. Ook heeft u recht op vergoeding van materiële schade. Hieronder vallen de kosten van behandeling of langdurige arbeidsongeschiktheid als gevolg van het trauma. Dus heeft u stress en trauma bij de politie opgelopen? Neem contact op met Dolderman Letselschade Advocaten. Wij hebben ervaring met het begeleiden van PTSS-slachtoffers en het claimen van schadevergoeding en helpen u graag weer op weg.

Vertel ons wat er gebeurd is

  Wat is er gebeurd?

  Uw Naam en Telefoonnummer?

  null

  MEEST GESTELDE VRAGEN

  MR. V. DOLDERMAN IS OFFICIER GEWEEST BIJ DE LANDMACHT

  Bent u als beroeps- of als dienstplichtig politie uitgezonden? Heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel (PTSS) door de uitzending? Wij beschikken over de unieke ervaring en deskundigheid om uw dienstgerelateerde schade te claimen.

  null

  NEEM CONTACT OP

  GRATIS LETSELSCHADE ADVIES

   Menu