Wij staan klaar om u te helpen

Stress en trauma bij de politie

Politieagenten worden vaak blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen, zoals het zien van zware mishandelingen…

Politieagenten worden vaak blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen, zoals het zien van zware mishandelingen en betrokkenheid bij schietpartijen, en lopen daarom een hoog risico op PTSS. Een dergelijke blootstelling kan het mentale welzijn van officieren aantasten en hun vermogen om openbare taken uit te voeren aantasten. De mogelijke langetermijneffecten van stress en trauma bij de politie kunnen bovendien leiden tot gedragsstoornissen zoals middelenmisbruik, agressie en zelfmoord.

Stress en trauma bij de politie kan leiden tot PTSS, wat te herkennen is aan de volgende symptomen:

 • Opdringerige gedachten. Een persoon die zijn of haar dag doorbrengt, wordt plotseling geconfronteerd met ongewenste, verontrustende herinneringen aan wat er met hem is gebeurd.
 • Nachtmerries. Degenen met gelijktijdig voorkomende psychische aandoeningen lopen ook een groter risico op levendige, verontrustende dromen.
 • Herinneringen aan de gebeurtenis vermijden. PTSS verandert de manier waarop een persoon zijn leven leidt. Dit vermijdende gedrag kan slopend zijn en degenen die ermee te maken hebben, worden aangemoedigd om professionele traumabehandeling te zoeken.
 • Geheugenverlies. Traumatische gebeurtenissen hebben invloed op het functioneren van de hersenen. Hoewel veel mensen aannemen dat dit te wijten is aan een fysiek hersenletsel, is het vaak een geval van het lichaam dat probeert om te gaan met wat er is gebeurd. Wanneer er iets traumatisch gebeurt, treedt geheugenverlies op als een natuurlijk afweermechanisme.
 • Negatieve gedachten over jezelf en de wereld. Mensen die een trauma hebben meegemaakt, zien de wereld anders. Ze kunnen zich hopeloos voelen en leven met een “verkorte toekomst” – een onvermogen om toekomstige mijlpalen te visualiseren. Het komt ook vaak voor dat ze zichzelf in een kwaad daglicht stellen.
 • Zelfisolatie. Nadat er iets vreselijks is gebeurd, is het moeilijk om contact te maken met anderen. Mensen met PTSS kunnen om verschillende redenen moeite hebben om in de buurt van mensen te zijn. Deze omvatten mogelijke triggers, evenals een onvermogen om contact te maken met hun vrienden.
 • Woede en prikkelbaarheid. PTSS creëert een staat van hyperarousal. Dit betekent dat de hersenen bij de minste aandrang in een staat van “vechten of vluchten” worden geschopt. Hyperarousal resulteert in sterke emoties zoals woede, evenals algemene prikkelbaarheid op een dagelijkse basis. Degenen die getraumatiseerd zijn, kunnen uithalen naar anderen, zelfs als ze niet helemaal begrijpen waarom.
 • Verminderde interesse in favoriete activiteiten. Negatieve levensgebeurtenissen maken het moeilijk om te genieten van ooit geliefde activiteiten. De stemmingswisselingen, slapeloosheid en vermijding geassocieerd met PTSS betekenen dat een persoon zich ongemotiveerd en ongeïnteresseerd kan voelen in zijn werk en hobby’s.

Hypervigilantie. Na een traumatische gebeurtenis komt het lichaam in een staat van hypervigilantie. Deze verhoogde alertheid zorgt ervoor dat een persoon altijd voorbereid is op eventuele andere dreigingen. Deze staat van extreem bewustzijn is echter vermoeiend en verontrustend voor traumapatiënten.

Neem contact op

Boek vandaag nog een consult

Bij Dolderman Letselschade zijn we toegewijd om voor uw rechten te vechten en u te helpen navigeren door de complexiteit van het letselschaderecht.

 • Moeite met concentreren. Personen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, hebben moeite om zich op het werk, thuis en op school aan te passen, omdat hun gedachten vaak ergens anders zijn.
 • Slapeloosheid. Sla Om naar bed te gaan, moet een persoon op zijn hoede zijn, wat vooral moeilijk is voor traumapatiënten. Bovendien kunnen de nachtmerries waarmee ze voor het slapengaan te maken krijgen, van slapen een onaantrekkelijke propositie maken.
 • Levendige flashbacks. Degenen die flashbacks hebben, kunnen het gevoel hebben dat de traumatische gebeurtenis helemaal opnieuw gebeurt. Herinneringen kunnen zo levendig worden dat ze in het huidige moment lijken te gebeuren. Hierdoor kunnen mensen in paniek raken, wat resulteert in een plotselinge, agressieve reactie.
 • Mensen, plaatsen en dingen die verband houden met het evenement vermijden. Elke herinnering aan een traumatische gebeurtenis kan een flashback katalyseren. Dat is de reden waarom veel traumapatiënten teruggetrokken worden en mensen, plaatsen en dingen vermijden die verband houden met wat er is gebeurd.
 • Schuld werpen. Zelfverwijt komt vooral veel voor na een traumatische gebeurtenis. Mensen met PTSS kunnen zichzelf de schuld geven van wat er is gebeurd, vooral als dit heeft geleid tot het letsel of de dood van een geliefde. Ze kunnen echter ook anderen de schuld geven die betrokken waren bij wat er is gebeurd.
 • Moeite met het voelen van positieve emoties. Boosheid, verdriet en schuldgevoelens zijn de emoties die voornamelijk worden geassocieerd met PTSS. Deze aandoening dempt echter ook het vermogen van een persoon om positieve emoties te reguleren.
 • Overdreven schrikreactie. Een belangrijk aspect van hypervigilantie is een overdreven schrikreactie. Een van de symptomen van PTSS wordt veroorzaakt door het constante gevoel “op je hoede te zijn”.
 • Risicovol gedrag. Ten slotte komt risicovol gedrag vooral veel voor bij degenen die een trauma hebben ondergaan. Risicovol gedrag kan onder meer drugsmisbruik, alcoholisme, onveilige seks, activiteiten met veel adrenaline en gedragsverslavingen zijn.

Stress of trauma bij de politie opgelopen?

Als u als politieagent emotionele schade heeft geleden als gevolg van uw werk bij de politie, heeft u recht op een vergoeding. Ook heeft u recht op vergoeding van materiële schade. Hieronder vallen de kosten van behandeling of langdurige arbeidsongeschiktheid als gevolg van het trauma. Dus heeft u stress en trauma bij de politie opgelopen? Neem contact op met Dolderman Letselschade Advocaten. Wij hebben ervaring met het begeleiden van PTSS-slachtoffers en het claimen van schadevergoeding en helpen u graag weer op weg.

Gratis
adviesgesprek

Via onderstaand formulier kunt u een offerte opvragen. Wij
verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat
wij uw offerte aanvraag spoedig kunnen opvolgen.

  PTSS politie - letselschade advocaat
  Laatste nieuws

  Blogs

  Meest gestelde vragen

  PTSS is een erg vervelende aandoening en als u PTSS heeft opgelopen na een incident op de werkvloer kan het zijn dat u recht heeft op een schadevergoeding. Bij Dolderman Letselschade Advocaten kunt u altijd terecht voor gratis juridisch advies om de mogelijkheden te bespreken.

  De oorzaak van PTSS

  PTSS is een aandoening die kan ontstaan na de confrontatie met een traumatiserende situatie. Als dit trauma niet goed verwerkt wordt kan er een posttraumatische stressstoornis ontstaan. Met name mensen met een hoog risico beroep hebt als politieagent, brandweerman of soldaat lopen een verhoogd risico op PTSS. In de meeste gevallen is het mogelijk om dit trauma zelf of met behulp van een psycholoog te verwerken, als dit echter niet lukt bestaat het risico dat er PTSS ontstaat.

  Welke stappen moet u ondernemen als u vermoedt PTSS te hebben?

  Als u een traumatische ervaring heeft gehad en u heeft in de periode na het incident nog altijd last van somberheid, hartkloppingen, prikkelbaarheid of andere klachten bestaat de kans dat u PTSS heeft overgehouden aan de gebeurtenis. Omdat PTSS een erg persoonlijke aandoening is zijn de klachten voor iedereen anders. Wij raden dan ook aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een psychiater als u last blijft houden van lichamelijke of psychische klachten na een traumatische ervaring. Alleen als er officieel PTSS is vastgesteld door een psychiater kunnen wij u helpen bij het verkrijgen van een schadevergoeding. Wij adviseren daarom eerst contact op te nemen met een psychiater voor een diagnose in het geval dat u dit nog niet heeft gedaan. Klachten na een traumatisch incident zijn weliswaar een indicatie voor PTSS maar zonder een diagnose is het niet mogelijk om zeker te weten of het ook daadwerkelijk om PTSS gaat.

  Wanneer heb je recht op een schadevergoeding?

  Wanneer u officieel de diagnose PTSS heeft kunnen wij voor u uitzoeken of u recht heeft op een schadevergoeding. Het is mogelijk om een schadevergoeding te eisen in het geval dat uw PTSS is veroorzaakt door een ongeval waarbij iemand aansprakelijk kan worden gesteld. De persoon die verantwoordelijk is voor het veroorzaken van de traumatische situatie kan aansprakelijk worden gesteld. Ook als u PTSS heeft overgehouden na een incident tijdens werktijd bestaan er mogelijkheden voor het verkrijgen van een schadevergoeding. Als uw werknemer niet heeft voldaan aan de eisen die er bestaan om PTSS te voorkomen kan u werknemer aansprakelijk zijn.

  De hoeveel smartengeld u precies krijgt hangt af van uw specifieke situatie, hier kunnen wij dus zonder voorkennis geen uitspraken over doen. De reden hiervoor is dat er wordt gekeken naar hoeveel schade u heeft geleden als gevolg van uw PTSS. Voor het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding wordt onder andere gekeken naar de lichamelijke en psychische beperkingen die zijn ontstaan als gevolg van uw PTSS. Verder wordt er ook gekeken naar de financiële schade die u heeft geleden als gevolg van deze aandoeningen. Als u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt bent geraakt of ander werk moet zoeken zullen de financiële gevolgen van uw PTSS groot zijn. Als u veel inkomsten bent misgelopen heeft u ook recht op een hoge schadevergoeding.

  Waaruit bestaat mijn schadevergoeding?

  De schadevergoeding waar u recht op heeft bij PTSS bestaat voor een deel uit de materiële schade die u heeft geleden. Bij materiële schade is de hoogte van de schadevergoeding relatief makkelijk vast te stellen, de door u gemaakte kosten zijn namelijk gemakkelijk traceerbaar en kunnen makkelijk bijgehouden worden. Bij deze kosten moet u denken aan parkeerkosten, kosten voor huishoudelijke hulp en kosten voor medische behandelingen. Ook vallen misgelopen inkomsten onder de materiële schade vergoeding, deze kosten zijn over het algemeen moeilijker te achterhalen. Het tweede deel van de schadevergoeding waar u recht op heeft bestaat uit immateriële schade. Deze vergoeding wordt ook wel het smartengeld genoemd. De gevolgen die de PTSS op uw persoonlijke leven heeft spelen een rol bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld.

  Het belang van hulp bij het vaststellen van je schadevergoeding

  Omdat PTSS zeer veel invloed op u leven heeft is het belangrijk dat alle praktische zaken goed worden afgehandeld, Dolderman Letselschade Advocaten kunnen u hierbij helpen. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over de juridische afhandeling en kunt u zich volledig focussen op uw herstel. Wij zorgen ervoor dat de hoogte van de schadevergoeding waar u recht op heeft goed wordt berekend en wij regelen een goede schaderegeling die is afgestemd op uw persoonlijke behoeften. Door middel van een optimale schaderegeling kunt u financiële problemen voorkomen. Op deze manier kunt u zich zonder financiële zorgen volledig richten op uw herstel. Bent u benieuwd geworden naar wat wij voor u kunnen doen? Neem dan vrijblijvend contact op voor een gratis adviesgesprek.

  Als u last heeft van PTSS zal u merken dat u naast medische kosten en het loon dat u misloopt ook op andere manieren financieel wordt getroffen als gevolg van uw PTSS. Deze resterende schadeposten wordt ook wel restschade genoemd. Onder restschade vallen alle indirecte kosten waarmee u te maken krijgt met PTSS, denk hierbij aan kosten voor een schoonmaker of het onderhoud van de tuin. Ook kan het zijn dat u door de opgelopen PTSS niet meer op vakantie kan of dat u zelfs moet verhuizen naar een andere woning. Al deze gemaakte kosten vallen dus onder de restschade regeling. Omdat de kosten die onder deze categorie vallen niet altijd direct aan de PTSS gelinkt kunnen worden kan het moeilijk zijn om hier een schadevergoeding voor te krijgen.

  De nieuwe restschade regeling

  Sinds 1 januari 2019 is er een nieuwe restschade regeling bij de politie, deze regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. Met deze regeling heeft u recht op een volledige schadevergoeding na een beroepsincident bij de politie, met deze nieuwe regeling zou ook de restschade volledig gedekt moeten worden. Op 29 juni 2021 is er een brief naar de Tweede Kamer verzonden waarin uitleg wordt gegeven over de transitie naar de nieuwe restschade regeling, deze brief is verzonden door de toenmalig minister van JUstitie. Met de oude regeling was het mogelijk om aanspraak te maken op een maximaal bedrag van 170.000 euro als smartengeld. Met de nieuwe regeling is er minder geld beschikbaar voor de immateriële schade en juist meer voor de restschade. In de brief die op 29 juni 2021 naar de Tweede Kamer is verzonden stond dat een vergoeding van ongeveer 25.000 euro voor immateriële schade de nieuwe norm zou zijn. Nu is het dan ook de vraag of politiemedewerkers wel echt voordeel hebben bij de hogere vergoeding van de restschade.

  PTSS als beroepsziekte

  Als u op dit moment nog actief in dienst bent kan de PTSS gediagnosticeerd worden door de bedrijfsarts of door de eenheid. Als u op dit moment niet meer in dienst bent kunt u voor een diagnose ook naar uw eigen huisarts, psycholoog of psychiater. Als u eenmaal de PTSS diagnose heeft is het belangrijk dat er wordt vastgesteld dat de PTSS beroepsgerelateerd is. Het is daarom verstandig om een verwijzing aan te vragen naar het Psychotrauma Diagnose Centrum. Binnen dit centrum bestaat ook een speciale Politie Poli. Hier is een Team Beroepsrisico, het verzoek om erkenning verloopt via dit team. Ook zal er vanuit Team Beroepsrisico een casemanager worden aangesteld, deze case manager zal u bijstaan in het verzoek om erkenning. Tot slot volgt er een officieel besluit van de Nationale politie. Als dit is afgerond is uw PTSS officieel als beroepsziekte erkend. Het is wel belangrijk om er rekening mee te houden dat ook als uw PTSS officieel is erkend als beroepsziekte dit niet altijd inhoudt dat uw werkgever ook aansprakelijk is in juridische zin.

  Als u arbeidsongeschikt bent geraakt omdat u PTSS heeft overgehouden aan uw werk bij de politie loopt u het risico om ontslagen te worden. U loopt als arbeidsongeschikte politiemedewerker een verhoogd risico op ontslag.Helaas komt het in de praktijk namelijk veel voor dat de politie arbeidsongeschikte werknemers ontslaat. Er zijn situaties waarin dit mogelijk is maar de politie moet hierbij wel enkele regels volgen. Als u het vermoeden heeft dat uw ontslag niet op een rechtvaardige wijze is verlopen kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij kunnen u dan adviseren over de mogelijke juridische stappen die u kunt ondernemen.

  Wat te doen na ontslag bij de politie

  Voor vrijwel iedereen heeft een ontslag grote gevolgen, met name financieel wordt dit al snel een probleem. Het is daarom belangrijk om als eerste stap zo snel mogelijk een WIA-uitkering aan te vragen. Voor de vervolgstappen is de reden van uw ontslag belangrijk, bij ontslag na een dienstongeval, beroepsziekte of beroepsincident heeft u namelijk mogelijk recht op een schadevergoeding. De vermindering in inkomsten als gevolg van uw ontslag kunnen dan mogelijk door middel van een schadevergoeding worden gecompenseerd.

  Schadevergoeding na ontslag bij de politie

  Het verkrijgen van een schadevergoeding na ontslag bij de politie blijkt in de praktijk vaak een omslachtig en moeilijk proces te zijn. Laat u hier echter niet door ontmoedigen, het is zeker mogelijk om een schadevergoeding te krijgen als u hier recht op heeft. Wel is het verstandig om gebruik te maken van een advocaat die is gespecialiseerd in het politie arbeidsrecht. Neem daarom vooral vrijblijvend contact met ons op als u vragen heeft over uw specifieke situatie. Wij kunnen u niet alleen adviseren, maar we kunnen u ook helpen bij het indienen van een schadeclaim.

  Ontslag bij de politie door PTSS

  Als u volledig arbeidsongeschikt bent geraakt na een dienstongeval kan u door de politie ontslagen worden. Echter mag uw werkgever u niet ontslaan voor de eerste periode van ten minste 2 jaar. Bovendien heeft u in de meeste gevallen recht op; doorbetaling van uw loon bij ziekte, een vergoeding van medische kosten, smartengeld bij blijvend letsel, WIA aanvulling na ontslag en letselschade schadevergoeding. Het is van groot belang dat u het dienstongeval binnen 150 dagen bij uw werkgever meldt, eerder is in dit geval beter. Verder is het belangrijk om te weten dat als het ongeval door uw eigen schuld is ontstaan dat er waarschijnlijk geen sprake is van een dienstongeval en in de meeste gevallen heeft u dan ook geen recht op compensatie.

  In alle eenheden van de politie bestaat er een team veilig en gezond werken. In dit team zitten een eenheid psycholoog, een bedrijfsarts, een maatschappelijk werker, geestelijk verzorgers en arbeidsdeskundigen. Als u als politiemedewerker ziek wordt zijn deze teams beschikbaar om u te begeleiden, te adviseren en te leiden. Ook zijn er in alle eenheden casemanagers aanwezig van Team Beroepsrisico, deze casemanagers zijn er om politiemedewerkers te begeleiden en te ondersteunen in het proces van de aanvraag erkenning van de beroepsziekte PTSS. Ook na de aanvraag zullen deze casemanagers nog beschikbaar zijn om u te begeleiden. Wanneer u eenmaal de diagnose PTSS heeft wordt er door een adviescommissie bepaald of de PTSS is opgelopen tijdens werktijd.

  Het buddy netwerk van de politie

  Ook heeft de politie een buddy netwerk. Om u te ondersteunen met de PTSS is het ook mogelijk om naast uw casemanager een buddy te krijgen. Door middel van het buddy netwerk ontvangt u laagdrempelige steun van uw collega’s. De buddy die u krijgt dient als een aanvulling op het aanbod van reguliere zorg en ondersteuning. Naast menselijke buddy’s heeft de politie ook buddyhonden. Een buddyhond is een hond die speciaal is getraind om mensen met PTSS te ondersteunen. Een buddyhond kan bijdragen aan uw gevoel van veiligheid en voor veel mensen met PTSS vergroot het de bewegingsvrijheid.

  24/7 Loket Politie

  Ook heeft de politie het 24/7 Loket Politie. Dit loket is dient ervoor laagdrempelige hulp te bieden aan (oud)politiemedewerkers of familie hiervan. Dit loket werkt waar mogelijk ook samen met de interne zorglijnen bij de politie. Echter worden alle hulpvragen uiterst vertrouwelijk behandeld. Het 24/7 Loket Politie is dan ook volledig onafhankelijk. U kunt hier 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht.

  BNMO

  Binnen de BNMO is er een afdeling Politie voor politiemedewerkers die last hebben van een beroepsziekte of een dienstongeval. Ook de partners van deze medewerkers zijn hier welkom. Er worden bijeenkomsten georganiseerd waar u naartoe kunt gaan en er is een platform waar u contact kan leggen met anderen in een vergelijkbare situatie. U kunt hier lid worden en als lid kunt u deelnemen aan alle activiteiten die er worden aangeboden.

  Ongeveer 5 procent van de politiemedewerkers krijgt te maken met mentale problemen als gevolg van het werk dat ze verrichten op straat. Een deel van deze medewerkers zal een posttraumatische stressstoornis ontwikkelen, dit uit zich in psychische en lichamelijke klachten als gevolg van een schokkende gebeurtenis. Het aantal meldingen van PTSS binnen de politie is de afgelopen jaren toegenomen. In 2015 waren er 276 meldingen van PTSS door medewerkers van de politie en in 2020 waren dit er 325. Echter is dit naar alle waarschijnlijkheid maar een deel van de getroffen agenten. Er heerst nog altijd een cultuur van schaamte bij de politie rondom mentale gezondheid. Als je als agent melding maakt van mentale problemen wordt je al snel op een bepaalde manier weggezet en veroordeeld. Bij Dolderman Letselschade advocaten zijn wij gespecialiseerd in PTSS. Wij richten ons op alles wat er geregeld moet worden terwijl u zich volledig richt op uw herstel.

  Nieuw stelsel voor financiële compensatie

  Sinds 2013 is PTSS officieel erkend door de politie als beroepsziekte. Momenteel wordt er binnen de politie gewerkt aan een nieuw stelsel voor letsel en ziekten die gerelateerd zijn aan werk. Dit stelsel zal met name gericht zijn op herstel en een succesvolle re-integratie na een bedrijfsongeval. Waar nodig zal er ook financieel compensatie beschikbaar zijn. Onder meer voor agenten met PTSS zal dit nieuwe systeem goed zijn. Wij kunnen u helpen in het proces om de schadevergoeding te claimen waar u recht op heeft. Neem vrijblijvend contact met ons op bij vragen over uw specifieke situatie.

  Veteranenstatus voor politieagenten

  De Nederlandse Politiebond streeft naar een wettelijk vastgelegde veteranenstatus voor politieagenten. Op deze manier hopen zij politiemensen met PTSS de erkenning te geven die zij verdienen. Dit zal niet alleen gevoelsmatig bijdragen aan het mentale welzijn van de agenten maar zal ook leiden tot meer erkenning van de samenleving. Het is een laagdrempelige manier om aan te tonen dat u zich als agent jarenlang heeft ingespannen voor de samenleving. Een veteranenstatus heeft ook praktische voordelen voor agenten met PTSS, met een veteranenstatus heeft u namelijk ook een versneld recht op zorg.

  Als u een heftige situatie meemaakt onder werktijd kunt u hier een trauma aan overhouden. In de meeste gevallen is het mogelijk om dit trauma met de juiste hulp te verwerken. In sommige gevallen lukt dit echter niet en kunt u een posttraumatische stressstoornis overhouden. De meest voorkomende klachten bij PTSS zijn; het herbeleven van de traumatische ervaring, het vermijden van personen of situaties, negatieve gedachten en een verhoogde prikkelbaarheid. In de praktijk uit zich dit vaak in slaapproblemen, concentratieproblemen, woede aanvallen of schrikachtigheid. PTSS is vaak een erg heftige aandoening waardoor het normaal functioneren in de maatschappij erg moeilijk is. PTSS kan een beroepsziekte zijn maar dit is niet altijd het geval. PTSS is een beroepsziekte als de traumatische ervaring tijdens werktijd heeft plaatsgevonden.

  Welke beroepsgroepen lopen risico op PTSS?

  Het is mogelijk om PTSS tijdens werk op te lopen ongeacht je beroep. Toch zijn er bepaalde beroepsgroepen waarbij het risico op PTSS hoger is. PTSS komt met name veel voor bij de politie, de brandweer, ambulancepersoneel, oorlogscorrespondenten en in de gezondheidszorg.

  Sinds 2013 officieel een beroepsziekte

  In het voorjaar van 2012 was er veel ophef omtrent het feit dat PTSS niet officieel werd erkend als beroepsziekte bij politieagenten. De officiële definitie van een beroepsziekte bij de politie is ‘een ziekte, welke in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van een van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in bijzondere omstandigheden, waaronder deze moesten worden verricht en die niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten’. In de meeste gevallen wordt PTSS onder werktijd veroorzaakt door een geweldsincident, en deze gebeurtenis moest in de praktijk zeer extreem zijn om de PTSS als beroepsziekte te kunnen bestempelen. Onder het mom van ‘risico van het vak’ werden in het verleden veel incidenten als niet extreem genoeg bestempeld. Sinds 2013 is nu bepaald dat voor iedere agent waarvan medisch is vastgesteld dat de PTSS is opgelopen door een werkgerelateerd incident de PTSS als beroepsziekte wordt erkend in juridische zin.

  Zorg dat u de juiste vergoeding ontvangt

  Als uw werkgever erkent dat uw PTSS een beroepsziekte is komt u mogelijk in aanspraak voor financiële compensatie. Over de hoogte van deze vergoeding zijn afspraken gemaakt met de bonden en deze afspraken zijn vastgelegd in het Besluit algemene rechtspositie politie. Toch is het in de praktijk vaak lastig aan te tonen welke schade u heeft geleden. Het is daarom verstandig om een advocaat in te huren om u hierbij te ondersteunen. Bij Dolderman Letselschade Advocaten zijn wij hierin gespecialiseerd. Nem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

  In de praktijk blijkt het vrijwel onmogelijk om goed te werken met een onbehandelde vorm van PTSS. Omdat het zeer moeilijk tot onmogelijk is om goed te presteren tijdens het werk is het voor de meeste mensen die lijden aan PTSS vrijwel onmogelijk om een baan te behouden. Toch is het mogelijk om na verloop van tijd het werk weer op te pakken. Door PTSS op de juiste manier te behandelen kunnen de symptomen worden verminderd en zo is het op den duur zelfs weer mogelijk om te werken.

  EMDR therapie voor PTSS

  De meest gebruikte behandeling voor PTSS bestaat uit een combinatie van medicatie en EMDR therapie. In de meeste gevallen is deze combinatie effectief en zullen op den duur de klachten die u ervaart afnemen. Om PTSS te bestrijden is met name EMDR erg succesvol. Een van de meeste genoemde oorzaken hiervoor is dat de herbelevingen minder hevig worden omdat het visuele onderdeel van uw werkgeheugen wordt verstoord. Als uw PTSS een werk zoeken is kunnen ook alle kosten die u kwijt bent aan therapie worden vergoed.

  Weer aan het werk met PTSS

  Als uw PTSS herstel traag verloopt kunt u het beste een werkgeheugentraining overwegen in combinatie met medicatie, cognitieve gedragstherapie en EMDR. Zo kunt u de klachten die u ervaart blijvend verminderen. Bovendien geldt in de meeste gevallen dat een vlotte hervatting van uw werkzaamheden een gunstig effect heeft op uw herstel. Door toch weer aan het werk te gaan creëert u afleiding van uw klachten, verder is werken ook goed voor uw zelfbeeld en uw algehele mentale gezondheid. Als fulltime werken een stap te ver is kijk dan samen met uw werkgever wat realistisch is. Het is ten slotte ook belangrijk dat er voldoende tijd blijft om therapie te volgen en de volledige aandacht voor uw herstel te hebben.

  PTSS op werk bewijzen

  Indien u PTSS heeft opgelopen onder werktijd en u het vermoeden heeft dat dit is te danken aan de nalatigheid van uw werkgever is het belangrijk dat u zo vroeg mogelijk een dossier aanlegt om dit te kunnen bewijzen. Verzamel alle schriftelijke en digitale informatie die u kunt vinden in dit dossier. Als u letselschade oploopt door een traumatische ervaring onder werktijd is het nodig om deze claim te kunnen bewijzen tegenover uw werkgever. Met name als u veel schade heeft geleden en de schadevergoeding een aanzienlijk bedrag is zal de verzekeraar van uw werkgever proberen om hier onderuit te komen. Met bewijsmateriaal staat u een stuk sterker.

  Als u geen hulp zoekt voor uw PTSS zullen de klachten na verloop van tijd steeds erger worden. U zult merken dat u zich zowel lichamelijk als geestelijk steeds slechter gaat voelen. De eerste signalen hiervan zijn dat u zich gaat isoleren en dat negatieve gedachten steeds heftiger en frequenter worden. Afspreken met anderen kost steeds meer energie dus u zal merken dat u dit zoveel mogelijk gaat vermijden. Verder zal het ook steeds lastiger worden om naar de toekomst te kijken. Het gevolg hiervan is dat u in het verleden blijft hangen. PTSS is erg heftig en de gevolgen op zowel korte als lange termijn kunnen dan ook zeer groot zijn. Het is dan ook erg belangrijk dat u zo snel mogelijk hulp zoekt om uw PTSS te behandelen.

  De oorzaken van PTSS

  Als u een heftige gebeurtenis meemaakt kan er een trauma ontstaan, als dit trauma niet goed verwerkt wordt kan er PTSS ontstaan. PTSS ontstaat niet alleen in extreem heftige situaties, het kan zelf zijn dat u de desbetreffende gebeurtenis helemaal niet als trauma beschouwd omdat u wellicht denkt dat het best meevalt. Of juist omdat u deze ervaring het liefst vergeet en er zo min mogelijk aan wil denken. Enkele veelvoorkomende oorzaken van PTSS zijn een ongeluk, oorlogsgeweld, verkrachting of een natuurramp. Een posttraumatische stressstoornis heeft zeer ingrijpende gevolgen op uw leven, zowel op korte als op lange termijn. Als u hulp nodig heeft bij de juridische afhandeling kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

  Medicatie voor PTSS

  Als u erg hevige klachten heeft als gevolg van uw PTSS kan het zijn dat u tijdens het behandelproces medicatie voorgeschreven krijgt. Medicatie kan de hevige klachten die u ervaart verminderen en hanteerbaar maken. Er zijn verschillende soorten medicatie die worden gebruikt in de behandeling van PTSS. Welke medicatie u precies voorgeschreven krijgt wordt bepaald door uw behandelaar. Ook zal u regelmatig contact hebben met uw behandelaar over de medicatie en de effecten op uw leven daarvan. Het doel van de behandeling zal zijn dat u uiteindelijk geen medicatie meer nodig heeft.

  PTSS behandeling

  Met de juiste behandeling kunnen uw PTSS klachten sterk afnemen of zelfs helemaal genezen. Voor een succesvolle behandeling is het belangrijk dat u zo vroeg mogelijk hulp zoekt. Hoe de behandeling precies zal verlopen hangt af van uw specifieke situatie. Het is belangrijk om een goede behandelaar te zoeken waar u zich comfortabel mee voelt, zo vergroot u de kansen op een succesvolle behandeling. Er zal ten alle tijden worden gekeken naar waar u behoefte aan heeft en op welke manier u het beste geholpen kan worden.

  Team

  Ontmoet onze
  deskundigen

  Mr. Vincent Dolderman

  Advocaat specialist letselschade

  085-0240041
  LinkedIn
  WhatsApp

  Mr. Tim van der Torn

  Advocaat specialist letselschade

  085-0240041

  Mr. Arnold van Zandbergen

  Advocaat specialist letselschade

  085-0240041