Vergoeding PTSS politie

 1. Home
 2. Vergoeding PTSS politie
null

DOLDERMAN PTSS POLITIE ADVOCATEN

WIJ STAAN KLAAR OM U TE HELPEN

Vergoeding PTSS politie

Sinds 1 januari 2013 heeft de Nationale Politie een officieel PTSS-beleid, dat recht geeft op verschillende financiële voorzieningen die met de vakbonden zijn afgesproken. Een aanvraag om in aanmerking te komen kan worden ingediend tot 5 jaar nadat PTSS is vastgesteld.

Voor een medewerker die is erkend voor PTSS gelden de volgende normen:

 • Uitgekeerde vergoeding als er sprake is van een percentage blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid.
 • Volledig salaris betaald.
 • De geneeskundige behandeling wordt volledig vergoed, waarbij de politie de vergoedingen uit de basisverzekering aanvult tot 100%. In veel gevallen wordt de wettelijke eigen bijdrage ook volledig vergoed als deze wordt aangegeven.
 • In uitzonderlijke situaties gezocht naar passende oplossingen.

Welke schadeposten kunnen optreden bij PTSS?

PTSS, als het het gevolg van een ongeval brengt vaak ook allerlei lichamelijke klachten en beperkingen met zich mee. Als PTSS het gevolg is van overmatige blootstelling aan schokkende gebeurtenissen tijdens het werk en er onvoldoende zorg is om ze te voorkomen, kan PTSS zich verraderlijk ontwikkelen. De volgende schadeposten kunnen optreden bij PTSS:

 • Smartengeld: Een PTSS slachtoffer heeft recht op vergoeding PTSS politie van de immateriële schade door middel van vergoeding wanneer een aansprakelijke partij kan worden aangewezen. Wanneer dit niet het geval is, kan er geen compensatie plaatsvinden.
 • Medische kosten: Bij PTSS ontstaan er medische kosten die niet allemaal onder de zorgverzekering vallen. Als dat het geval is en er een aansprakelijke partij is, kunnen de meerkosten, wanneer deze redelijk en toerekenbaar zijn, aan de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.
 • Arbeidsongeschiktheid: Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid door PTSS kan ook daar schade ontstaan. Er zal moeten worden aangetoond dat de PTSS is veroorzaakt door een ander die daarvoor aansprakelijk is en voorts dat het verlies aan arbeidsvermogen het gevolg is van de PTSS en niet van iets anders. Hiervoor maakt Dolderman Letselschade Advocaten gebruik van specialisten, medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen.
 • Schoolachterstand of studievertraging: PTSS kan ook betekenen dat iemand zijn of haar opleiding niet kan afmaken of er kan een vertraging zijn in de benodigde training. Het bedrag dat opgeëist kan worden hangt af van het soort opleiding en de duur van de schoolachterstand of studievertraging.

Verhalen van restschade

Vindt u de vergoeding PTSS politie die u heeft ontvangen op grond van de rechtspositieregeling onvoldoende? Dan kunt u het korps aansprakelijk stellen voor de restschade. Het is belangrijk om te beseffen dat er hoge eisen worden gesteld aan de aansprakelijkheid voor psychische stoornissen.

Zo moet er sprake zijn van aantoonbare schending van de zorgplicht door de werkgever. Ook in dergelijke gevallen hanteert de rechter een buitensporigheidsvereiste. Met andere woorden, aansprakelijkheid kan alleen ontstaan als de schade is veroorzaakt doordat een werknemer zeer uitzonderlijke inspanningen heeft moeten leveren of in zeer uitzonderlijke omstandigheden heeft moeten werken.

Het vereist dus veel juridische expertise om goed te kunnen beoordelen of een aansprakelijkheidsclaim kans van slagen heeft. Wij van Dolderman Letselschade Advocaten helpen u hier graag bij.

Vertel ons wat er gebeurd is?

  Wat is er gebeurd?

  Uw Naam en Telefoonnummer?

  null

  MEEST GESTELDE VRAGEN

  MR. V. DOLDERMAN IS OFFICIER GEWEEST BIJ DE LANDMACHT

  Bent u als beroeps- of als dienstplichtig politie uitgezonden? Heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel (PTSS) door de uitzending? Wij beschikken over de unieke ervaring en deskundigheid om uw dienstgerelateerde schade te claimen.

  null

  NEEM CONTACT OP

  GRATIS LETSELSCHADE ADVIES

   Menu