Politie PTSS smartengeld

 1. Home
 2. Politie PTSS smartengeld
null

DOLDERMAN PTSS POLITIE ADVOCATEN

WIJ STAAN KLAAR OM U TE HELPEN

Politie PTSS smartengeld

De compensatieregeling compenseert onherstelbare verwondingen en het daaruit voortvloeiende gebrek aan levensvreugde. Het bestaande pakket aan financiële claims wordt in het nieuwe stelsel uitgebreid met zaken die nu veelal worden gecompenseerd via restschade procedures. Denk aan inkomensverlies, loopbaan schade, vergoeding van kosten in verband met herstel en vergoeding van daarmee samenhangende medische zorgkosten van naaste familieleden. De hoogte van de compensatieregeling zal waarschijnlijk overeenkomen met wat maatschappelijk gebruikelijk is. Voortaan wordt de vergoeding op een zorgvuldige en persoonsgerichte manier uitbetaald. Ernstig letsel, zoals PTSS, wordt beschouwd als een snel financieel gebaar dat wordt gedomineerd door morele erkenning en zorg.

Welke schade krijgt u vergoed bij PTSS?

Zoals bij elke vorm van persoonlijk letsel kunt u bij PTSS zowel materiële als immateriële schade vergoed krijgen. Materiële schade betreft schade die direct in geld kan worden uitgedrukt. Immateriële schade verwijst naar schade die niet direct in geld kan worden uitgedrukt, zoals pijn, verdriet en angst. Dit wordt ook wel Politie PTSS smartengeld genoemd.

Heeft u PTSS en wilt u een schadevergoeding claimen? Dan berekenen wij als letselschadedeskundige de totale schade die u heeft geleden en nog heeft door uw PTSS, en dus de hoogte van het politie PTSS smartengeld. Dit is geen makkelijke berekening en het is dan ook verstandig om deze taak aan een deskundige over te laten, zoals Dolderman Letselschade Advocaten. Als leek zult u schadeposten over het hoofd zien of fouten maken bij het berekenen ervan. Bij de te verhalen claims kunt u denken aan de medische kosten die u maakt die niet door uw verzekeraar worden vergoed: psychologische hulp of andere vormen van therapie. Een andere schadepost is het verlies van arbeidsvermogen (arbeidsongeschiktheid) en daardoor inkomensverlies. Soms is het door de PTSS ook niet meer mogelijk om het huishouden of klusjes in en om het huis te doen, wat ook ook verhaalbare verliezen zijn. Daarnaast maken wij van Dolderman Letselschade Advocaten een berekening van de hoogte van de vergoeding. Al deze schadeposten vormen samen de vergoeding.

Vastgestelde PTSS tijdens uw pensioen

Soms duurt het jaren voordat PTSS zich manifesteert. Door een rechtszaak aan te spannen is de NPB erin geslaagd de Nationale Politie ertoe te bewegen een substantiële vergoeding te betalen aan een gepensioneerde werknemer op basis van de Politie PTSS-Regeling. Het korps weigerde de aanvraag in te willigen omdat deze niet op tijd was ingediend. Hiervoor zouden volgens de NPB verzachtende omstandigheden kunnen worden ingeroepen. De Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechtbank in ambtenarenzaken – was het daarmee eens.

Ben je voormalig politieagent en is werkgerelateerde PTSS pas officieel vastgesteld als je met pensioen gaat, dan is het nog steeds mogelijk om een tegemoetkoming op grond van de coulanceregeling te krijgen voor (ex-)collega’s die PTSS hebben opgelopen tijdens hun dienstverband bij de politie.

Vertel ons wat er gebeurd is?

  Wat is er gebeurd?

  Uw Naam en Telefoonnummer?

  null

  MEEST GESTELDE VRAGEN

  MR. V. DOLDERMAN IS OFFICIER GEWEEST BIJ DE LANDMACHT

  Bent u als beroeps- of als dienstplichtig politie uitgezonden? Heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel (PTSS) door de uitzending? Wij beschikken over de unieke ervaring en deskundigheid om uw dienstgerelateerde schade te claimen.

  null

  NEEM CONTACT OP

  GRATIS LETSELSCHADE ADVIES

   Menu