PTSS politie coulanceregeling

 1. Home
 2. PTSS politie coulanceregeling
null

DOLDERMAN PTSS POLITIE ADVOCATEN

WIJ STAAN KLAAR OM U TE HELPEN

PTSS politie coulanceregeling

In september 2014 is de PTSS politie coulanceregeling in werking getreden. In de coulanceregeling PTSS zijn afspraken gemaakt over rechtspositie claims bij PTSS.  De Nationale Politie houdt zich aan de verjaringstermijn van 5 jaar. In 2014 werd deze verjaringstermijn tijdelijk verlengd, maar sinds 1 januari 2015 geldt weer de normale termijn van 5 jaar. Op grond van deze coulanceregeling konden politieagenten die PTSS hadden opgelopen een beroep doen op een vergoeding uit deze regeling. Dit moesten ze doen in de drie maanden dat de regeling openstond. De (beperkte) toeslagen werden verstrekt tegen definitieve lozing.

Het is belangrijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt als u (een vermoeden van) PTSS heeft. Op deze manier kan zo snel mogelijk een onderzoek naar PTSS worden uitgevoerd. U verliest ook geen kostbare tijd. Tijd die u ook kunt besteden aan herstel. In de coulanceregeling wordt onderscheid gemaakt voor agenten die PTSS hebben opgelopen:

PTSS opgelopen tussen 1984 en 1997

 • Geen beroep op verjaring;
 • Smartengeldvergoeding van € 20.000,00;
 • Vergoeding medische kosten van € 2.250,00.

Uiteraard moet de PTSS zijn erkend als beroepsziekte.

PTSS opgelopen na 1997

Voor de medische kosten die u maakt heeft u recht op een vergoeding van €2500. Als de PTSS na 2007 is toegenomen, kunnen de werkelijk gemaakte medische kosten worden vergoed. U overlegt dan een bewijs van de hoogte van de medische kosten.

Er is ook een mogelijkheid om een schadevergoeding te vorderen. Voorwaarde is dat er sprake is van blijvende invaliditeit door de PTSS. Het maximale bedrag van de vergoeding voor schade is €150.000,00.

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het percentage blijvende invaliditeit. Stel dat u 10% arbeidsongeschikt bent als gevolg van PTSS, dan heeft u recht op € 15.000,00 (10% van €150.000,00).

Als u als gevolg van de PTSS ook arbeidsongeschikt bent geworden, kan de hoogte van de vergoeding ook worden bepaald door het percentage arbeidsongeschiktheid. Het hoogste percentage is bepalend. Als u 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op €150.000.

Dolderman Letselschade Advocaten kan u helpen bij het regelen van de PTSS politie coulanceregeling en ervoor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Vertel ons wat er gebeurd is?

  Wat is er gebeurd?

  Uw Naam en Telefoonnummer?

  null

  MEEST GESTELDE VRAGEN

  MR. V. DOLDERMAN IS OFFICIER GEWEEST BIJ DE LANDMACHT

  Bent u als beroeps- of als dienstplichtig politie uitgezonden? Heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel (PTSS) door de uitzending? Wij beschikken over de unieke ervaring en deskundigheid om uw dienstgerelateerde schade te claimen.

  null

  NEEM CONTACT OP

  GRATIS LETSELSCHADE ADVIES

   Menu