PTSS politie hoogte smartengeld

 1. Home
 2. PTSS politie hoogte smartengeld
null

DOLDERMAN PTSS POLITIE ADVOCATEN

WIJ STAAN KLAAR OM U TE HELPEN

PTSS politie hoogte smartengeld

Letselschadebedragen bestaan ​​voor een deel uit materiële schade. Dit zijn schadeposten die direct in geld gewaardeerd kunnen worden. Sommige kosten die u als slachtoffer maakt, zijn nauwkeurig te volgen: de kosten voor huishoudelijke hulp, parkeerkosten, medische kosten, etc. Andere kosten zijn moeilijker in te schatten, zoals het inkomen dat u door het letsel verliest. Het andere deel van de vergoeding bestaat uit de immateriële schade; het smartengeld. De impact die de PTSS heeft op uw leven als slachtoffer speelt een grote rol bij het bepalen van de hoogte van dit verlies.

Het is nooit van tevoren te zeggen hoeveel vergoeding u kunt krijgen voor uw PTSS letsel. De hoogte is per letselschadeslachtoffer verschillend, omdat de werkelijke schade als gevolg van het voorval waarbij de PTSS is opgelopen voor iedereen anders is. De PTSS politie hoogte smartengeld wordt onder meer bepaald door de lichamelijke en psychische beperkingen die de PTSS met zich meebrengt. Deze beperkingen zijn voor elk slachtoffer verschillend en dus ook de financiële gevolgen. Denk maar aan het verschil tussen een paar maanden niet kunnen werken vanwege PTSS, volledig arbeidsongeschikt raken of passend werk vinden dat je wel (parttime) kunt doen. Als er veel inkomen wegvalt, zal de vergoeding voor dat verlies hoog zijn.

Omdat PTSS veel gevolgen kan hebben, is het van belang om altijd de hulp in te roepen van een deskundige, zoals Dolderman Letselschade Advocaten. Wij kunnen uw letselschadeclaim vaststellen. Wij berekenen onder andere de hoogte van de PTSS politie hoogte smartengeld waar u recht op heeft en stellen een vergoedingsplan op maat samen. Zo krijgt u waar u recht op heeft. Met een optimale afwikkeling van de schade worden financiële problemen voorkomen. We kunnen het belang hiervan niet genoeg benadrukken. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op en leg uw zaak bij ons voor.

Hoe zit het met de verjaringstermijn bij PTSS?

Bij persoonlijk letsel begint de verjaringstermijn te lopen op het moment dat u weet dat u schade heeft geleden en u weet wie hiervoor aansprakelijk is. Over het algemeen kunt u tot 5 jaar na het ontstaan ​​van het letsel een schadevergoeding aanvragen.

Bij een PTSS-claim kan Defensie een beroep doen op verjaring. Dit beroep kan succesvol zijn als een claim tegen Defensie niet wordt ingediend binnen vijf jaar na de psychische problemen van de agent. Het moment waarop de verjaringstermijn begint te lopen is niet per definitie het moment waarop de diagnose PTSS is gesteld. Als herkenbare psychische klachten aan de PTSS voorafgingen, kan worden gesteld dat de verjaringstermijn al was gelopen toen de psychische klachten aan het licht kwamen. Ook moet er een verband zijn tussen de gecontracteerde PTSS en de werkzaamheden voor Defensie. De verjaringstermijn begint formeel te lopen wanneer het slachtoffer op de hoogte is van zowel de schade als de schadeveroorzaker.

Bij psychische klachten, zoals PTSS,  begint de verjaringstermijn te lopen op het moment dat u de eerste psychische klachten ervaart als gevolg van het ongeval of de gebeurtenis. De verjaringstermijn begint dus pas te lopen als een medisch deskundige vaststelt dat er sprake is van een posttraumatische stressstoornis.

Het is van groot belang dat u een deskundige inschakelt wanneer uw klachten beginnen en niet pas na een diagnose. Een letselschadespecialist bij Dolderman Letselschade Advocaten kan de beperking van uw recht op schadevergoeding voor u voorkomen. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus een verjaring is, kunt u in principe geen vergoeding meer afdwingen. Vraag daarom altijd tijdig advies om verjaring van uw claim te voorkomen.

Vertel ons wat er gebeurd is?

  Wat is er gebeurd?

  Uw Naam en Telefoonnummer?

  null

  MEEST GESTELDE VRAGEN

  MR. V. DOLDERMAN IS OFFICIER GEWEEST BIJ DE LANDMACHT

  Bent u als beroeps- of als dienstplichtig politie uitgezonden? Heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel (PTSS) door de uitzending? Wij beschikken over de unieke ervaring en deskundigheid om uw dienstgerelateerde schade te claimen.

  null

  NEEM CONTACT OP

  GRATIS LETSELSCHADE ADVIES

   Menu