Restschade PTSS politie

 1. Home
 2. Restschade PTSS politie
null

DOLDERMAN PTSS POLITIE ADVOCATEN

WIJ STAAN KLAAR OM U TE HELPEN

Restschade PTSS politie

Restschade PTSS politie is de schade die overblijft nadat u een uitkering in de rechtspositie heeft gekregen. Naast de medische kosten en de gedeeltelijke aanvulling op het oude loon, kunnen er nog vele andere verliezen zijn waarmee een politieagent met PTSS wordt geconfronteerd. Zo is het onderhouden van huis en tuin misschien een onmogelijke opgave geworden. Sommige politieagenten met ernstige PTSS klachten kunnen niet meer op vakantie zoals vroeger. Anderen zijn zelfs gedwongen te verhuizen naar een rustige omgeving. De kosten die hieraan verbonden zijn, worden ook wel restschade PTSS politie genoemd. De restschadeposten zijn momenteel het onderwerp van de meeste discussie met de Nationale Politie.

De nieuwe regeling voor beroepsziekten en arbeidsongevallen krijgt steeds meer vorm. Tijdens de onderhandelingen kwam echter een gevoelig punt naar voren: het bleek dat de werkgever al was begonnen met het afhandelen van (oude) lopende restschade zaken op basis van een eigen richtlijn. Na veel aandringen van de vakbonden is nu afgesproken dat er een overgangsbeleid komt. Dit betekent dat vakbonden en werkgever afspraken maken over hoe de uitgangspunten van de nieuwe regeling ook zoveel mogelijk kunnen worden toegepast op (oude) lopende zaken.

Sinds het voorjaar van 2020 werken de vakbonden en de werkgever aan nieuwe afspraken over betere zorg, ondersteuning en vergoedingen voor collega’s die te maken krijgen met een beroepsziekte of een arbeidsongeval. Het is nu globaal duidelijk welke faciliteiten de nieuwe regeling biedt:

 • Een collega met arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen gedurende drie jaar recht op zorg, ondersteuning en vergoeding van inkomensderving, medische kosten, huishoudelijke hulp en verlies van zelfstandigheid, ook al wordt slechts één procent van zijn medische klachten veroorzaakt door politie werk.
 • Collega’s met gezondheidsproblemen die verband houden met het politiewerk krijgen direct zorg, ondersteuning en hebben recht op bepaalde uitkeringen. Dit is een grote verbetering ten opzichte van de oude regeling. Op dit moment zijn claims op dit gebied onderhevig aan ingewikkelde juridische voorwaarden. Het juridische getouwtrek waartoe dit leidde heeft helaas regelmatig tot schrijnende situaties geleid. Met de invoering van de nieuwe regeling behoort dit tot het verleden.
 • De rechtspositie bepaalt dat rest (blijvende) schade volledig wordt vergoed als deze het gevolg is van een ongeval of ziekte die overwegend het gevolg is van politiewerk.

Op zich vinden de vakbonden het een goede zaak dat de werkgever voortvarend te werk wil gaan. De gesprekken vinden echter plaats op basis van een interne richtlijn, die is opgesteld zonder instemming van de vakbonden. Deze richtlijn moet ertoe aanzetten dat actualiteiten worden behandeld in de geest van de nieuwe (betere) regelgeving. Helaas realiseerden de vakbonden zich al snel dat dit in de praktijk niet altijd gebeurde.

Ook bleef het lange tijd onduidelijk welke groep (oud-)medewerkers precies werd bedoeld met de aanduiding ‘lopende (rest)schadezaken’ in de interne richtlijn. Uiteindelijk bleek dat het korps een veel beperktere groep collega’s voor ogen had dan de vakbonden. Het mag naar onze mening niet uitmaken of een (oud-)werknemer nog in dienst is of is uitgetreden, of dossiers verlopen zijn en of de werkgever al dan niet aansprakelijk is gesteld.

Ook blijkt in een aantal gevallen sprake van willekeur. De vakbonden hebben voorbeelden gezien waar het korps een voorstel deed aan werknemers die formeel niet onder de criteria in de richtlijn vielen, maar die duidelijk hun ongenoegen uitten, om de rompslomp weg te werken.

Dolderman Letselschade Advocaten heeft jarenlange ervaring met het vergoed krijgen van schade van ambtenaren en is onder andere gespecialiseerd in rechtschade PTSS politie. Neem contact met ons op, zodat wij een claim in kunnen dienen en ervoor kunnen zorgen dat u uw letsel volledig vergoed krijgt.

Vertel ons wat er gebeurd is?

  Wat is er gebeurd?

  Uw Naam en Telefoonnummer?

  null

  MEEST GESTELDE VRAGEN

  MR. V. DOLDERMAN IS OFFICIER GEWEEST BIJ DE LANDMACHT

  Bent u als beroeps- of als dienstplichtig politie uitgezonden? Heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel (PTSS) door de uitzending? Wij beschikken over de unieke ervaring en deskundigheid om uw dienstgerelateerde schade te claimen.

  null

  NEEM CONTACT OP

  GRATIS LETSELSCHADE ADVIES

   Menu