Hoogte smartengeld PTSS politie

 1. Home
 2. Hoogte smartengeld PTSS politie
null

DOLDERMAN PTSS POLITIE ADVOCATEN

WIJ STAAN KLAAR OM U TE HELPEN

Hoogte smartengeld PTSS politie

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) kan optreden wanneer een persoon wordt blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen. Personen die zo worden blootgesteld, kunnen symptomen ervaren zoals pijnlijke herinneringen aan de gebeurtenis, het vermijden van herinneringen aan de gebeurtenis en fysiologische emotionele problemen.

Politieagenten worden vaak blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen en lopen daarom een hoger risico op PTSS. Veel agenten met PTSS zullen de klassieke symptomen herkennen: onvermogen om te slapen, nachtmerries, indringende herinneringen die niet in intensiteit vervagen, fysieke reacties op plaatsen of andere dingen die verband houden met de gebeurtenis, het gevoel altijd op hun hoede te zijn of, daarentegen, gevoelloos voelen.

Als u PTSS oploopt en iemand anders daarvoor verantwoordelijk is, heeft u recht op een vergoeding. Hoewel een som geld niet meteen van je trauma afkomt, kan het u wel een gevoel van rechtvaardigheid geven. Ook kunt u door uw trauma kosten maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Gederfd inkomen door gedeeltelijke of volledige afkeuring;
 • Kosten voor psychologische zorg;
 • Kosten openbaar vervoer, omdat u niet meer kunt rijden;
 • Zorg aan huis, want je hebt hulp nodig bij dagelijkse taken.

U kunt dus niet alleen vergoeding krijgen voor het mentale trauma zelf, maar ook voor de gevolgen ervan.

Smartengeld is een compensatie voor de emotionele pijn waarmee een politieagent kan worden geconfronteerd. Als het Ministerie van Defensie de aansprakelijkheid voor het letsel toekent, kan schadevergoeding worden geëist. Hoogte smartengeld PTSS politie hangt af van meerdere factoren, maar wordt vooral bepaald door de ernst van de (lichamelijke of psychische) klachten. De hoogte van het smartengeld wordt bepaald aan de hand van de beschikbare medische informatie. De politie schakelt daarvoor momenteel een extern expertisebureau in, waarbij medisch adviseurs in dienst de mate van arbeidsongeschiktheid als gevolg van de PTSS beoordelen. Hierna volgt een besluit over de toekenning van de hoogte smartengeld PTSS politie.

De hoogte van de vergoeding die politiemedewerkers op grond van de coulanceregeling PTSS krijgen, moet door de werkgever worden aangevuld met een inflatiecorrectie bedrag. Dit heeft het Centraal College van Beroep op 23 maart 2017 bepaald in een door de Nederlandse Politiebond (NPB) aangespannen rechtszaak. Door deze uitspraak hebben veel collega’s met PTSS recht op een extra bedrag, dat kan oplopen tot duizenden euro’s.

De realiteit leert echter dat het in de meeste gevallen een lastige situatie is om de schadevergoeding te krijgen. In de meeste gevallen is de wettelijke vergoeding voor PTSS niet voldoende om alle kosten te dekken. In deze gevallen is een extra vergoeding boven het wettelijk minimum vereist. Daarom kan het erg interessant zijn om een advocaat in de arm te nemen. Vincent Dolderman is officier geweest bij de Landmacht en heeft vele jaren ervaring in zaken van PTSS bij de politie en schadeloosstelling bij beroepsincidenten.

Dus heeft u door de uitvoering van uw werk PTSS opgelopen en wilt u de schade die ontstaat op uw werkgever verhalen? Neem dan contact op met Dolderman Letselschade Advocaten om uw schadeclaim met vergoeding geheel vrijblijvend te bespreken met een letselschade deskundige. Ons kantoor is gespecialiseerd in de behandeling van letselschadezaken en behandelt momenteel meerdere zaken waarin zij assisteert bij PTSS-klachten.

Vertel ons wat er gebeurd is?

  Wat is er gebeurd?

  Uw Naam en Telefoonnummer?

  null

  MEEST GESTELDE VRAGEN

  MR. V. DOLDERMAN IS OFFICIER GEWEEST BIJ DE LANDMACHT

  Bent u als beroeps- of als dienstplichtig politie uitgezonden? Heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel (PTSS) door de uitzending? Wij beschikken over de unieke ervaring en deskundigheid om uw dienstgerelateerde schade te claimen.

  null

  NEEM CONTACT OP

  GRATIS LETSELSCHADE ADVIES

   Menu