Hoogte schadevergoeding PTSS politie

 1. Home
 2. Hoogte schadevergoeding PTSS politie
null

DOLDERMAN PTSS POLITIE ADVOCATEN

WIJ STAAN KLAAR OM U TE HELPEN

Hoogte schadevergoeding PTSS politie

Naast het recht op goede zorg heeft u mogelijk ook recht op vergoeding als gevolg van PTSS. Als iemand anders aansprakelijk is voor uw PTSS, heeft u recht op een schadevergoeding. PTSS gaat over psychische schade, naast psychische schade kunt u door een ongeval ook lichamelijke schade oplopen. Als iemand anders aansprakelijk is voor uw schade, kunt u zowel lichamelijke als psychische schade vergoed krijgen. Lijdt u aan PTSS en wilt u hiervoor schadevergoeding claimen? Dan is het belangrijk dat een deskundige objectief vaststelt dat je PTSS hebt, zoals Dolderman Letselschade Advocaten. Wij nemen uw claim graag uit handen en hebben al veel slachtoffers met PTSS geholpen. Wij helpen u ook graag verder.

Als de PTSS het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, kan dus schadevergoeding worden geëist. De precieze hoogte van de schadevergoeding waar u recht op hebt hangt van verschillende factoren af en kan door Dolderman Letselschade Advocaten kosteloos voor u berekend worden. Het vereist ook de nodige juridische en medische actie om het oorzakelijk verband tussen schade, PTSS en de gebeurtenis te bewijzen. Als dit lukt, kan er schade ontstaan op het gebied van:

 • smartengeld;
 • verlies van arbeidsvermogen;
 • medische kosten;
 • schoolachterstand.

De hoogte schadevergoeding PTSS politie is €150.000,00. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het percentage blijvende invaliditeit. Stel dat u 10% arbeidsongeschikt bent door PTSS, dan heeft u recht op 10% van € 150.000,00, wat resulteert in € 15.000,00.

Nieuw beleid en vergoeding voor overige schade

Politieagenten met PTSS die al jaren wachten op schadevergoeding komen in de problemen door nieuw beleid van politie en minister van Defensie. Politie en minister Ferd Grapperhaus kondigden in april 2020 een ruimhartiger beleid aan voor agenten met PTSS, maar dat beleid pakt niet goed uit voor langlopende dossiers. Ze zijn allemaal al vergoed en er wordt nu gezegd dat het eigenlijk te veel is. Het wordt dus verrekend met het bedrag waar zij nog recht op hebben. Het gaat om bedragen van rond de €100.000.

Een aantal schadeposten wordt niet vergoed op basis van herkenning van de beroepsziekte. Denk aan een gemist loopbaanperspectief of de kosten van het inschakelen van huishoudelijke hulp. Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van deze schadeposten is nu vereist dat de politie (als werkgever) civielrechtelijk aansprakelijk is. Bij de uitwerking van de nieuwe contouren zal worden bezien of een deskundige, bevoegde en onafhankelijk samengestelde commissie kan worden ingesteld om deze aanspraken op schadevergoeding naar redelijkheid en billijkheid te beoordelen. Op deze manier zou de beoordeling minder streng zijn en juridische procedures kunnen worden vermeden.

In de praktijk zien we dat de politie in lopende zaken in gesprek gaat met medewerkers met PTSS om te kijken of er een oplossing kan worden gevonden. De tijd zal leren of deze oplossingen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Wat in ieder geval overblijft is dat de hoogte van de schade moet worden onderbouwd aan de hand van bewijsstukken. Om ervoor te zorgen dat alle schade gedekt is, is het verstandig om tijdig juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat. Dolderman Letselschade Advocaten helpt u graag bij het regelen van uw vergoeding voor PTSS. Wij raden u aan de hulp in te roepen van een ervaren bij Dolderman Letselschade Advocaten. Neem daarom contact met ons op voor meer informatie en advies.

Vertel ons wat er gebeurd is?

  Wat is er gebeurd?

  Uw Naam en Telefoonnummer?

  null

  MEEST GESTELDE VRAGEN

  MR. V. DOLDERMAN IS OFFICIER GEWEEST BIJ DE LANDMACHT

  Bent u als beroeps- of als dienstplichtig politie uitgezonden? Heeft u te maken met lichamelijk of geestelijk letsel (PTSS) door de uitzending? Wij beschikken over de unieke ervaring en deskundigheid om uw dienstgerelateerde schade te claimen.

  null

  NEEM CONTACT OP

  GRATIS LETSELSCHADE ADVIES

   Menu